แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 100 99 95 86 70 ….
  47
  45
  25
  30
2. 6 10 18 29 51 76….
  126
  150
  89
  110
3. 36 24 12 0...
  0
  12
  -11
  -12
4. 11 33 132 660...
  960
  1,090
  2,600
  3,960
5. 313 326 339 3,412...
  3,515
  3,610
  3,705
  3,800
6.

  10
  13
  15
  19
7.

  9
  10
  12
  13
8. W T P M I….
  D
  E
  F
  G
9. 148 74 80 40 46 23 ….
  15
  29
  42
  64
10. 89, 94,47, 24,…, 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15
  44
  55
  66
  77
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile