แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 7 9 11 15 17 19…
  20
  21
  23
  29
2. 8 9 10 12…
  18
  19
  22
  24
3. 100 303 506 ….
  507
  709
  906
  1007
4. 22 25 30 40
  45
  50
  65
  70
5. 3 7 13 21
  31
  32
  36
  42
6. 4, 18, …., 100, 180, 294, 448
  32
  34
  36
  48
7. 9 13 29 65 ….
  100
  155
  129
  169
8. 88 80 85 77 82 74 ….
  79
  80
  75
  77
9. 13 9 26 5 52 1 104 ….
  -1
  3
  -3
  4
10. 11 33 132 660...
  960
  1,090
  2,600
  3,960
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile