แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 100 303 506 ….
  507
  709
  906
  1007
2. 1 3 5 7 9 11 13 …
  14
  15
  10
  17
3. 4, 18, …., 100, 180, 294, 448
  32
  34
  36
  48
4. 32 31 34 32...
  35
  36
  39
  42
5. 88 80 85 77 82 74 ….
  79
  80
  75
  77
6. 1 8 27 64 125 ...
  100
  150
  216
  250
7. W T P M I….
  D
  E
  F
  G
8. 9 13 29 65 ….
  100
  155
  129
  169
9. 0 1 8 81...
  100
  256
  1,008
  1,024
10. 7 9 11 15 17 19…
  20
  21
  23
  29
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile