แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 100 303 506 ….
  507
  709
  906
  1007
2. 3 7 13 21
  31
  32
  36
  42
3. 2, 12, 30, ..., 90, 132
  48
  56
  63
  72
4. 22 25 30 40
  45
  50
  65
  70
5. 2, 12, 36, 80, 150, …, 392
  252
  256
  262
  241
6. W T P M I….
  D
  E
  F
  G
7. 89, 94,47, 24,…, 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15
  44
  55
  66
  77
8. 0.02 0.04 0.07 0.11 ….
  0.12
  0.15
  0.16
  0.18
9. 22 25 30 40
  45
  50
  65
  70
10. 25 33 43 61 89...........
  102
  125
  135
  140
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile