แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของเด็กวัย 10-12 ปี
  ตามใจเพื่อน
  ชอบอยู่คนเดียว
  ไม่กล้าแสดงออก
  รังเกียจเพศตรงข้าม
2. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปริทันต์
  แปรงฟันไม่สะอาด
  กินขนมที่มีรสหวาน
  ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
  กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่
3. ผู้ที่เล่นเป็นตัวสำรองของทีมวอลเลย์บอลคนใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ป้อมฝึกซ้อมพร้อมเพื่อนในทีมทุกวัน
  แอนหยุดฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านด้วยตนเอง
  ต่ายหยุดซ้อมเพื่อไปสืบ
  ข้อมูลทีมคู่แข่ง
4. การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้น
  ช่วยทำให้กล้ามเนื้อขามีขนาดใหญ่ขึ้น
  ช่วยทำให้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น
  ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
5. ถ้าเรากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เข้าไป อาหารประเภทนี้จะถูกย่อยครั้งแรกที่อวัยวะใด
  ตับ
  ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
6. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ
  ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้น
  ใช้วัสดุที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
  ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
7. นักเรียนควรวางแผนในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับตนเองในข้อใดจึงจะเหมาะสม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ออกกำลังกายสร้างเสริม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง เปรียบเทียบ
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน เปรียบเทียบ ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง ออกกำลังกาย สร้างเสริม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง เปรียบเทียบ
8. ข้อใดเป็นอันตรายที่เกิดจากยาบ้า
  สมองเสื่อม
  เป็นโรคตับแข็ง
  เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
  ทำให้ความดันโลหิตสูง
9. กิจกรรมใดทำให้ร่างกายยืดหยุ่นได้มากที่สุด
  กลิ้งตัว
  การต่อตัว
  การม้วนตัว
  การเดินบนคาน
10. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปริทันต์
  แปรงฟันไม่สะอาด
  กินขนมที่มีรสหวาน
  ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
  กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile