แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ
  ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้น
  ใช้วัสดุที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
  ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
2. พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
  ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
  นำขยะเหลือใช้มาเผา
  ปลูกพืชที่ช่วยรักษาหน้าดิน
  ใช้พืชมาทำยารักษาโรคเท่าที่จำเป็น
3. หากพบว่าน้ำทะเลมีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ให้คาดการว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิเมื่อทราบว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิบริเวณที่นักเรียนอยู่ควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
  รีบหนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันที
  หาที่หลบในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
  รีบอพยพออกจากเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
  รีบอพยพและขนของขึ้นที่สูง
4. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดจากการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีซึ่งสังเกตได้ชัดเจนที่สุด
  เป็นที่รักของครู
  เป็นที่ชื่นชมของเพื่อน
  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม
5. ถ้าเรากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เข้าไป อาหารประเภทนี้จะถูกย่อยครั้งแรกที่อวัยวะใด
  ตับ
  ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
6. ผู้ที่เล่นเป็นตัวสำรองของทีมวอลเลย์บอลคนใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ป้อมฝึกซ้อมพร้อมเพื่อนในทีมทุกวัน
  แอนหยุดฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านด้วยตนเอง
  ต่ายหยุดซ้อมเพื่อไปสืบ
  ข้อมูลทีมคู่แข่ง
7. ก่อนกินยาทุกครั้ง สิ่งแรกที่ควรทำคืออะไร
  ลองชิมยาในขวด
  อ่านฉลากข้างขวด
  เขย่าดูสียาในขวด
  เตรียมน้ำผลไม้ไว้ดื่ม
8. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติครบทั้ง 3 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ และสังคม
  มีรูปร่างที่ดี ร่าเริง มีบุคลิกภาพดี
  มีร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพดี มีน้ำใจ
  มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริง เป็นที่รักของเพื่อนๆ
  มีน้ำใจ ร่าเริง สนุกสนาน
9. ถ้าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง นักเรียนควรทำอย่างไร
  ทดสอบซ้ำหลายๆครั้ง
  หาข้อบกพร่องและวิธีปรับปรุง
  เปลี่ยนประเภทการทดสอบ
  ลดจำนวนครั้งในการทดสอบลง
10. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของเด็กวัย 10-12 ปี
  ตามใจเพื่อน
  ชอบอยู่คนเดียว
  ไม่กล้าแสดงออก
  รังเกียจเพศตรงข้าม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile