เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การออกแบบขนาดของเว็บเพจให้พอดีกับหน้าจอที่นิยมใช้มากที่สุดคือข้อใด
  800x600
  1024x768
  1080x800
  1280x1024
2. การออกแบบที่เน้นสีสันของภาพกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อดึงดูดความสนใจเหมาะสมกับบุคคลวัยใดมากที่สุด
  วัยรุ่น
  วัยชรา
  วัยทารก
  วัยผู้ใหญ่
3. การออกแบบส่วนประกอบหลักของเว็บเพจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ส่วนเนื้อหา
  ส่วนหัว ส่วนท้าย
  ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย
  ส่วนข้าง ส่วนท้าย และส่วนหัว
4. โฮมเพจ (Home page) คือส่วนใดของเว็บไซต์
  แฟ้มข้อมูลของเว็บไซต์
  หน้าแรกของเว็บไซต์
  ส่วนที่แสดงชื่อของเว็บไซต์
  เอกสารแต่ละหน้าของเว็บไซต์
5. การใช้กราฟิกตกแต่งเว็บเพจมากจนเกินไปจะเกิดผลอย่างไร
  สวยงาม
  น่าสนใจ
  เว็บเพจโหลดได้ช้า
  ตื่นเต้นและเร้าใจ
6. "Web Master" คือบุคลากรใด
  ผู้ออกแบบลักษณะหน้าตาท้้งหมดของเว็บไซต์
  นักเขียนและบรรณาธิการที่ดูแลด้านเนื้อหาของเว็บไซต์
  ผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ในการรวมหรืออาจจะมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมด
  นักเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์
7. ลักษณะระบบเนวิเกชั่น (Navigation) ที่ดีเป็นอย่างไร
  มีจำนวนรายการมาก
  ต้องศึกษาก่อนการใช้งาน
  เป็นระบบที่สับสนและกลับไปกลับมา
  อยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงง่าย
8. วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเว็บไซต์คืออะไร
  การนำเสนอข้อมูล
  โต้ตอบกับผู้ชมเมื่อเข้ามาชมเว็บไซต์
  การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่
  การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
9. "การออบแบบเว็บไซต์ให้มีลักษณะที่สร้างความรู้สึก เย็นสบาย ช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ความรู้สึกสงบ ร่มรื่น สุขุม เยือกเย็น และเป็นธรรมชาติ" ควรเลือกใช้สีตามข้อใด
  สีฟ้า
  สีม่วง
  สีเขียว
  สีเหลือง
10. โลโก้ (Logo) ควรวางอยู่ส่วนใดของหน้าโฮมเพจ
  ส่วนข้าง (Slide Bar)
  ส่วนหัว (Page Head)
  ส่วนท้าย (Page Footer)
  ส่วนของเนื้อหา (Page Body)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile