เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 96 แยกตัวประกอบได้ตามข้อใด
  3×8×4
  3×32
  6×16
  3×2×2×2×2×2
2. ตัวประกอบร่วมของ 12 และ 16 คือข้อใด
  1, 2, 3
  1, 2, 4
  1, 2, 8
  1, 2, 3, 4
3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  2 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 2
  5 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 5
  7 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 7
  12 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 12
4. ค.ร.น. ของ 20 25 และ 30 คือข้อใด
  150
  200
  250
  300
5. จำนวนใดบ้างเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 18
  1, 2
  2, 3
  1, 3
  1, 2, 3
6. มีลวดอยู่ 3 เส้น ยาว 24 56 และ 48 เมตร นำลวดมาตัดเป็นเส้นสั้นๆ เท่ากันให้ยาวที่สุด และไม่เหลือเศษจะได้ลวดยาวเส้นละกี่เมตร และจำนวนทั้งหมดกี่เส้น
  เส้นละ 8 เมตร จำนวน 16 เส้น
  เส้นละ 6 เมตร จำนวน 18 เส้น
  เส้นละ 4 เมตร จำนวน 25 เส้น
  เส้นละ 2 เมตร จำนวน 47 เส้น
7. มีรถ 3 คัน รถคันแรกเติมน้ำมันทุก 4 วัน รถคันที่สองต้องเติมน้ำมันทุก 6 วัน และรถคันที่สามต้องเติมน้ำมันทุก 8 วัน ถ้ารถทั้งสามคันเติมน้ำมันพร้อมกัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม วันที่เท่าไรที่รถทั้งสามคันจะมีโอกาสเติมน้ำมันพร้อมกันอีกครั้ง
  20 ตุลาคม
  25 ตุลาคม
  27 ตุลาคม
  1 พฤศจิกายน
8. 13 เป็น ห.ร.ม. ของ 117, ....... 273 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  123
  132
  143
  253
9. มีลวด 3 เส้น ยาว 8 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร ต้องการตัดให้ยาวเท่าๆ กัน และยาวมากที่สุด จะต้องหาคำตอบด้วยวิธีใด
  ค.ร.น.
  ห.ร.ม.
  แยกตัวประกอบ
  บัญญัติไตรยางค์
10. จำนวนใดมี ค.ร.น. เป็น 150
  6, 12
  10, 30
  5, 50
  6, 25
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile