เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มีรถ 3 คัน รถคันแรกเติมน้ำมันทุก 4 วัน รถคันที่สองต้องเติมน้ำมันทุก 6 วัน และรถคันที่สามต้องเติมน้ำมันทุก 8 วัน ถ้ารถทั้งสามคันเติมน้ำมันพร้อมกัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม วันที่เท่าไรที่รถทั้งสามคันจะมีโอกาสเติมน้ำมันพร้อมกันอีกครั้ง
  20 ตุลาคม
  25 ตุลาคม
  27 ตุลาคม
  1 พฤศจิกายน
2. 13 เป็น ห.ร.ม. ของ 117, ....... 273 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  123
  132
  143
  253
3. 96 แยกตัวประกอบได้ตามข้อใด
  3×8×4
  3×32
  6×16
  3×2×2×2×2×2
4. 48, 72, 108 ค.ร.น. มีค่ามากกว่า ห.ร.ม. กี่เท่า
  32 เท่า
  34 เท่า
  36 เท่า
  38 เท่า
5. จำนวนใดมี ค.ร.น. เป็น 150
  6, 12
  10, 30
  5, 50
  6, 25
6. มีการตีระฆัง 3 ใบ ทุก 12 นาที 15 นาที และ 20 นาที เมื่อระฆังทั้ง 3 ใบ เริ่มตีพร้อมกันเวลา 8.00 น. ในเวลาใดที่ระฆังทั้ง 3 ใบ จะตีพร้อมกันอีก
  8.45 น.
  9.00 น.
  9.15 น.
  9.30 น.
7. ข้อใดไม่มี ห.ร.ม. เท่ากับ 18
  45 108
  54 126
  18 36
  36 90
8. มีลวดอยู่ 3 เส้น ยาว 24 56 และ 48 เมตร นำลวดมาตัดเป็นเส้นสั้นๆ เท่ากันให้ยาวที่สุด และไม่เหลือเศษจะได้ลวดยาวเส้นละกี่เมตร และจำนวนทั้งหมดกี่เส้น
  เส้นละ 8 เมตร จำนวน 16 เส้น
  เส้นละ 6 เมตร จำนวน 18 เส้น
  เส้นละ 4 เมตร จำนวน 25 เส้น
  เส้นละ 2 เมตร จำนวน 47 เส้น
9. ค.ร.น. ของ 20 25 และ 30 คือข้อใด
  150
  200
  250
  300
10. พิจารณาการแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้60 = 2×2×3×5
  1
  2×5
  2×2×5
  2×2×3×5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile