คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกความหมายของคำว่า Copy (ก๊อปปี้) ได้ถูกต้อง
  การเคลื่อนย้ายที่อยู่ของไฟล์
  การทำสำเนาของไฟล์หรือข้อมูล
  การลบข้อมูล
  การสืบค้นข้อมูล
2. ข้อใดบอกความหมายของคำว่า File (ไฟล์) ได้ถูกต้อง
  ชื่อเอกสารหรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  ชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์
  ชื่อปุ่มบนไอคอน
  ชื่อเมนูบนเดสค์ท็อป
3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
  ความเร็ว 6 Mbps (เมกกะบิต/วินาที)
  ความจุของการ์ด 1 GB (กิกกะไบต์)
  พื้นที่ว่าง 50 MB (เมกกะไบต์)
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล 128 Kb/s
4. ชื่อใดไม่ใช่ชื่อของเว็บเบราเซอร์
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Google Chrome
  Adobe Photoshop
5. ข้อใดคือชื่อของโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
  Linux (ลินุกซ์)
  Windows (วินโดวส์)
  Unix (ยูนิก)
  Winamp (วินแอมป์)
6. สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
  Wireless
  Pixel
  Hi definition
  Lan
7. เว็บไซต์ Google.com ไม่มีบริการใด
  Translator (แปลภาษา)
  Map (แผนที่)
  Scan Virus (สแกนไวรัส)
  Search (ค้นหา)
8. krurukbie@gmail.com คือชื่อของอะไร
  เว็บไซต์
  เว็บเบราเซอร์
  อีเมล
  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
9. ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับข้อใด
  โปรแกรมพิมพ์งาน
  แป้นพิมพ์
  เฟสบุ๊ค
  ปุ่มชัตดาวน์
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  Hardware (ฮาร์ดแวร์)
  Software (ซอฟ์ทแวร์)
  Peopleware (พีเพิ้ลแวร์)
  Wallpaper (วอลเปเปอร์)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile