คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เว็บไซต์ Google.com ไม่มีบริการใด
  Translator (แปลภาษา)
  Map (แผนที่)
  Scan Virus (สแกนไวรัส)
  Search (ค้นหา)
2. แผ่น CD เก็บข้อมูลได้กี่เมกกะไบต์ (MB)
  500 MB
  600 MB
  700MB
  800 MB
3. ข้อใดบอกความหมายของคำว่า Folder (โฟลเดอร์) ได้ถูกต้อง
  แฟ้มจัดเก็บข้อมูล
  ชื่อไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมชนิดหนึ่ง
  เมนูในรายการบนปุ่ม Start
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  Hardware (ฮาร์ดแวร์)
  Software (ซอฟ์ทแวร์)
  Peopleware (พีเพิ้ลแวร์)
  Wallpaper (วอลเปเปอร์)
5. krurukbie@gmail.com คือชื่อของอะไร
  เว็บไซต์
  เว็บเบราเซอร์
  อีเมล
  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
6. เว็บไซต์เฟสบุ๊ค (Facebook) จัดเป็นเว็บไซต์ประเภทใด
  เครือข่ายสังคมออนไลน์
  เกมส์ออนไลน์
  วิดีโอออนไลน์
  สนทนาออนไลน์
7. ชื่อใดไม่ใช่ชื่อของเว็บเบราเซอร์
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Google Chrome
  Adobe Photoshop
8. ข้อใดคือชื่อของโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
  Linux (ลินุกซ์)
  Windows (วินโดวส์)
  Unix (ยูนิก)
  Winamp (วินแอมป์)
9. วอลเปเปอร์ (Wallpaper) หมายถึงภาพส่วนใดในคอมพิวเตอร์
  ภาพแสดงตอนเริ่มเปิดเครื่อง
  ภาพพื้นหลังหน้าจอ
  ภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์
  ภาพพักหน้าจอ
10. ข้อใดบอกความหมายของคำว่า Copy (ก๊อปปี้) ได้ถูกต้อง
  การเคลื่อนย้ายที่อยู่ของไฟล์
  การทำสำเนาของไฟล์หรือข้อมูล
  การลบข้อมูล
  การสืบค้นข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile