การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ป.6

,การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. งานใดเหมาะกับการใช้แนวคิดการทำงานแบบเงื่อนไขมากที่สุด
  การแต่งตัวไปโรงเรียน
  การร้อยลูกปัดเพื่อทำสร้อยคอ
  การสังเกตไฟจราจรก่อนข้ามถนน
  การแจกนมให้นักเรียนในตอนเช้า
2. ปุ้ม ปู ปลา เปรี้ยว เป็นพี่น้องกัน เปรี้ยวบอกว่าเขามีพี่หนึ่งคน มีน้องสองคน ปูบอกว่าเขามีพี่สามคน ปลาบอกว่าเขามีน้องหนึ่งคน ใครอายุมากที่สุด
  ปุ้ม
  ปู
  ปลา
  เปรี้ยว
3. เจนแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทงไปเรื่อย ๆ จนหมด จัดเป็นแนวคิดการทำงานแบบใด
  การทำงานแบบลำดับ
  การทำงานแบบมีเงื่อนไข
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน
4. แนวคิดในการแก้ปัญหามีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยสร้างเงื่อนไขให้กับปัญหาต่าง ๆ
  ช่วยกำหนดขอบเขตของวิธีการแก้ปัญหา
  ช่วยออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาให้มีความซับซ้อน
  ช่วยให้การแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
5. ครูมานะกำหนดเงื่อนไขในการสอบวิชาภาษาไทย โดยหากนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 10 คะแนนถือว่าสอบตก ถ้าปลาได้คะแนนสอบ 10 คะแนน และเอ๋ได้คะแนนสอบ 17 คะแนน หมายความว่าอย่างไร
  ปลาและเอ๋สอบผ่าน
  ปลาและเอ๋สอบตก
  ปลาสอบตก เอ๋สอบผ่าน
  ปลาสอบผ่าน เอ๋สอบตก
6. แฟงปลูกต้นไม้จำนวน 3 ต้น สามารถเขียนการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอนได้อย่างไร
  เริ่มต้น > ปลูกต้นไม้ > หยุดปลูก
  เริ่มต้น > ปลูกต้นไม้ 3 ต้น > หยุดปลูก
  เริ่มต้น > ปลูกต้นที่ 1 > ปลูกต้นที่ 3 > หยุดปลูก
  เริ่มต้น > ปลูกต้นที่ 1 > ปลูกต้นที่ 2 > ปลูกต้นที่ 3 > หยุดปลูก
7. หากนักเรียนได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอน กวาดพื้น ถูพื้น และกวาดหยากไย่บนเพดาน นักเรียนควรเลือกทำสิ่งใดก่อน จึงจะประหยัดเวลามากที่สุด
  เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เพราะเป็นที่กักเก็บฝุ่นมากที่สุด
  ถูพื้น เพราะระหว่างรอให้พื้นแห้งจะได้ไปทำความสะอาดบริเวณอื่น
  กวาดพื้น เพราะหากพื้นสะอาดแล้วจะทำให้การทำความสะอาดบริเวณอื่น ๆ สะดวกมากขึ้น
  กวาดหยากไย่บนเพดาน เพราะหยากไย่จะได้ตกลงมาที่บริเวณที่ต่ำกว่า และทำความสะอาดตามลำดับ
8. เหตุผลเชิงตรรกะช่วยในการแก้ปัญหาได้ ยกเว้นข้อใด
  ช่วยพิจารณาสาเหตุของปัญหา
  ช่วยเพิ่มเงื่อนไขในการแก้ปัญหา
  ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา
  ช่วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา
9. เมืองพอดีอยู่เหนือเมืองพอใจ เมืองพอใจอยู่ใต้เมืองพอเพียง เมืองพอเพียงอยู่เหนือเมืองพองาม และเมืองพอดีอยู่ใต้เมืองพองาม เมืองอะไรอยู่เหนือสุด
  เมืองพอดี
  เมืองพอใจ
  เมืองพอเพียง
  เมืองพองาม
10. ข้อใดบอกขั้นตอนการหุงข้าวได้ถูกต้อง
  ตวงข้าวสาร > ตวงน้ำให้เหมาะสม > หุงข้าว > ล้างข้าวให้สะอาด
  ตวงข้าวสาร > ตวงน้ำให้เหมาะสม > ล้างข้าวสารให้สะอาด > หุงข้าว
  ตวงข้าวสาร > หุงข้าว > ตวงน้ำให้เหมาะสม > ล้างข้าวสารให้สะอาด
  ตวงข้าวสาร > ล้างข้าวสารให้สะอาด > ตวงน้ำให้เหมาะสม > หุงข้าว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile