สมการ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. x+y+z = 14x-y-z = 6x*y-z = 18x, y, z เท่ากับข้อใด
  11, 2, 3
  11, 2, 2
  10, 2, 2
  14, 2, 3
2. x-35 = 28x = ?
  63
  62
  61
  60
3. x+15 = 27x = ?
  10
  11
  16
  12
4. y*37 = 185y = ?
  6
  8
  4
  5
5. x+y = 26x-y = 18x และ y เท่ากับเท่าไรตามลำดับ
  22, 4
  23, 5
  23, 4
  24, 2
6. x+30 = 250y-70 = 16x-y = ?
  115
  128
  149
  134
7. 134-78-y = 56y = ?
  0
  1
  2
  4
8. x/2 = 167x = ?
  336
  334
  339
  332
9. 2x+18 = 30x = ?
  4
  5
  3
  6
10. (40+95)*x = 270x = ?
  1
  3
  2
  4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile