เรื่อง จำนวนนับ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  10,463,821
  21,682,020
  18,362,500
  46,558,000
2. 4,560,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนใด
  4,554,010
  4,565,400
  4,568,500
  4,563,121
3. ข้อใดถูกต้อง
  765,433 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เป็น 765,430
  1,820,511 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เป็น 1,830,000
  3,217,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เป็น 3,200,000
  2,452,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน เป็น 3,000,000
4. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย
  1,203,466 2,135,443 2,153,553 3,462,544
  2,610,445 2,609,543 2,813,000 2,810,535
  3,511,020 3,115,021 3,102,671 3,340,525
  3,802,979 3,702,797 2,941,200 2,814,300
5. 2,564,300 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด
  2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 30
  2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 400 + 30
  2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 300
  2,000,000 + 50,000 + 6,000 + 400 + 30
6. 1,263,572 ........... 2,543,677 3,150,210 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  2,543,690
  2,543,667
  3,015,466
  3,112,466
7. ตัวเลข 3 ข้อใดมีค่าเท่ากับ 300,000
  2,130,455
  1,360,120
  1,113,640
  1,042,300
8. ข้อใดถูกต้อง
  1,265,433 < 1,265,422
  2,670,367 > 2,760,637
  1,299,466 < 1,299,446
  3,102,372 > 3,012,382
9. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,285,112 กับ 5,601,433 มีค่าต่างกันเท่าไร
  2,200,000
  2,300,000
  2,250,000
  2,350,000
10. 123,462,115 ตัวเลข 2 มีค่าต่างกันเท่าไร
  19,998,000
  19,990,000
  19,989,000
  19,980,000
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile