[O-NET] อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครือข่ายทางสังคม (Social Network)
  Hi5
  MSN
  Twitter
  Facebook
2. ข้อใดเป็นบริการที่สามารถใช้ได้บนอินเทอร์เน็ต
  ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกม
  รับส่งข้อความ และสั่งซื้อสินค้า
  อ่านข่าวสาร ความรู้ และบันเทิง
  สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ
3. อินเทอร์เน็ตคืออะไร
  ระบบการค้นหาข้อมูลในเว็บ
  การส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกัน
  ระบบเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลก
  เครือข่ายที่เชื่อมต่อหลายเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลก
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  อินเทอร์เน็ตมีพัฒนาการมาจากอาร์พาเน็ต (ARPANET)
  รหัสประจำเครื่องควรจะต้องเหมือนกันเพื่อง่ายต่อการจดจำ
  มีการสร้างชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลักสากลเพื่อให้มีการเรียกขานและเป็นที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น samsenwit.ac.th
  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการกำหนดคอมพิวเตอร์หลักที่ต่ออยู่บนเครือข่าย ให้มีหมายเลขประจำเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์
5. ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ เรียกว่าอะไร
  E-News
  E-Learning
  E-Sourcing
  E-Payment
6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
  เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมกันระหว่างประเทศ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก
  เครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันภายในชุมชนเท่านั้น
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรกับองค์กรด้วยกัน
7. ชื่อของ Web site ที่ลงท้ายด้วย .ac.th ตรงกับข้อใด
  เป็น Web ที่เป็นหน่วยงานเอกชน
  เป็น Web ที่เกี่ยวกบับการศึกษาในประเทศไทย
  เป็น Web ที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐในประเทศไทย
  เป็น Web ที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทย
8. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงข้อใด
  การพาณิชย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลยุทธ์การซื้อเท่านั้น
  การพาณิชย์ที่ใช้การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
  การพาณิชย์ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กระจายสินค้าในตลาดอุตสาหกรรม
  การพาณิชย์ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กระจายสินค้าในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
9. การหาสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
  E-News
  E-Payment
  E-Learning
  E-Sourcing
10. ข้อใดคือตัวอย่างของเว็บ Search Engine
  chaiyo.com
  pantip.com
  google.co.th
  thaiware.com
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile