[O-NET] อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครือข่ายทางสังคม (Social Network)
  Hi5
  MSN
  Twitter
  Facebook
2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
  เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมกันระหว่างประเทศ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก
  เครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันภายในชุมชนเท่านั้น
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรกับองค์กรด้วยกัน
3. หน่วยความจำที่เล็กที่สุดในคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  บิต
  ไบต์
  มินิไบต์
  เร็คคอร์ด
4. อินเทอร์เน็ตคืออะไร
  ระบบการค้นหาข้อมูลในเว็บ
  การส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกัน
  ระบบเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลก
  เครือข่ายที่เชื่อมต่อหลายเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลก
5. ข้อใดเป็นบริการที่สามารถใช้ได้บนอินเทอร์เน็ต
  ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกม
  รับส่งข้อความ และสั่งซื้อสินค้า
  อ่านข่าวสาร ความรู้ และบันเทิง
  สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ
6. ข้อใดคือตัวอย่างของเว็บ Search Engine
  chaiyo.com
  pantip.com
  google.co.th
  thaiware.com
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  อินเทอร์เน็ตมีพัฒนาการมาจากอาร์พาเน็ต (ARPANET)
  รหัสประจำเครื่องควรจะต้องเหมือนกันเพื่อง่ายต่อการจดจำ
  มีการสร้างชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลักสากลเพื่อให้มีการเรียกขานและเป็นที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น samsenwit.ac.th
  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการกำหนดคอมพิวเตอร์หลักที่ต่ออยู่บนเครือข่าย ให้มีหมายเลขประจำเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์
8. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโมเด็มถูกต้อง
  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับส่งสัญญาณดิจิทัลได้เพียงอย่างเดียว
  โมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก
  โมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล
  เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และสามารถผันกลับได้
9. ข้อใดคือ DNS
  TCP/IP
  www.kws.ac.th
  203.148.215.39
  ptc_kk@hotmail.com
10. ข้อใดเลือกใช้โปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมกับการใช้งาน
  ส่งข้อความหาเพื่อนด้วย FTP
  แสดงไฟล์สกุล html ด้วย Web browser
  อ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Bit Torrent
  สั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ห่างไกลด้วย Instant messaging
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile