การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระรัตนตรัย หมายถึงข้อใด
  สิ่งมีค่าทั้ง 3 อย่างของพระพุทธศาสนา
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  พระธรรมนูญ
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
2. เพื่อให้จิตใจมีความสงบ สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนนอนนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใด
  ดูละคร
  อ่านนวนิยาย
  คุยกับเพื่อน
  สวดมนต์ไหว้พระ
3. สังคมจะสงบสุขถ้าทุกคนมีคุณธรรมข้อใด
  ความอดทน
  ความประหยัด
  ความเมตตา
  ความกลัว
4. ข้อใดไม่ใช่บ่อเกิดแห่งกิเลสในจิตใจมนุษย์
  ความโลภ
  ความอดทน
  ความโกรธ
  ความหลง
5. เมื่อถูกเพื่อนเหยียบเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
  เหยียบเท้าเพื่อนคืนบ้าง
  ด่าเพื่อน
  ให้อภัย
  ไปฟ้องคุณครู
6. การแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย คือการปฏิบัติตามข้อใด
  การสวดมนต์ไหว้พระ
  การนั่งสมาธิ
  การทำงาน
  การศึกษาพระพุทธศาสนา
7. ความหมายของการแผ่เมตตาคือข้อใด
  ความรักตัวเอง
  ความสงสารเห็นใจผู้อื่น
  การส่งความปรารถนาดีไปสู่ผู้อื่นด้วยจิตที่บริสุทธิ์
  การยินดีที่ผู้อื่นทำความดี
8. จอยเห็นบ้านของจิมมี่ตุ๊กตาตัวใหญ่ จึงอยากได้มาเป็นของตน จอยเกิดสิ่งใดในใจ
  ความโลภ
  ความกลัว
  ความโกรธ
  ความหลง
9. ข้อใดคือผลดีของการสวดมนต์ไหว้พระ
  ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์
  ทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ
  เสริมสร้างปัญญา
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10. การแผ่เมตตามีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร
  จิตใจของเราเข้มแข็ง
  จิตใจอ่อนโยนและมีสติสัมปชัญญะ
  จิตใจว้าวุ่น
  จิตใจคิดถึงคนอื่นตลอดเวลา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile