สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม
  เรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติในลิลิตพระลอนั้นปัจจุบันก็ยังเชื่อกันอยู่
  แบบเรียนภาษไทยชุดมูลบทบรรพกิจนักเรียนสมัยก่อนต้องเรียนกันเป็นปีๆ
  ชื่อทิศที่เป็นบาลีสันสกฤตอย่างเช่นทิศบูรพา ทิศทักษิณ ไทยได้ยืมมาใช้นานแล้ว
  กฎหมายสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มีที่มาจากการบันทึกคำฟ้องในคดีความต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
2. ข้อใดเป็นภาษาทางการ
  นักวิชาการไทยได้เสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์หลายอย่างในที่ประชุมนานๆชาติ
  การประเมินมหาวิทยาลัยมีข้อดี คือทำให้เกิดการแข่งขันระหว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ
  การจัดลำดับวัตถุประสงค์จะช่วยให้ทราบว่า การอุดมศึกษาไทยควรดำเนินไปทิศทางไหน
  การประสานงานระหว่างอาจารย์ในประเทศ กับนักวิชาการที่เพิ่งจบจากต่างประเทศดำเนินไปด้วยดี
3. ข้อใดเป็นประโยคกรรม
  ผ้าปูโต๊ะสีเหลี่ยมผืนผ้าลายสวยผืนนี้เป็นงานปักครอสติช
  กระทงใบนี้คุณยายเย็บอย่างสุดฝีมือ เพื่อส่งเข้าประกวดในงานลอยกระทง
  แหนมเนือง เปาะเปี๊ยะสด และขนมเบื้องญวน เป็นสูตรสำเร็จในการสั่งอาหารเวียดนาม
  อาจารย์สมศรีมีฝีมือในการสลักผักผลไม้เป็นรูปดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกรักเร่ ดอกบัวสาย เป็นต้น
4. ข้อความใดต่อไปนี้ส่วนใดใช้ค่าฟุ่มเฟือย (1) ขึ้นชื่อว่าคนพลายย่อมคิด พูด และทำความชั่วอยู่เนืองๆ /(2) คนพาลไม่ทำความชั่วเฉพาะแก่คนอื่นเท่านั้น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่บิดามารดาของตน คนพาลก็ไม่ละเว้นที่จะเบียดเบียน /(3) เราคงเคยได้ยินข่าวคนที่พาเพื่อนมาปล้นบ้านญาติของตน /(4) หรือมักนำเพื่อนฝูงมากระทำความเสียหายให้บังเกิดแก่พี่สาวน้องสาวของตน
  ส่วนที่ (1)
  ส่วนที่ (2)
  ส่วนที่ (3)
  ส่วนที่ (4)
5. ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดต้องเสนอสาระสำคัญที่สุดตามข้อใด “การจะให้เด็กผู้ชายรู้จักทำกับข้าว หรือตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ได้ทำให้ชายกลายเป็นหญิง หรือถ้าจะให้เด็กหญิงรู้จักเครื่องยนต์กลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ได้ทำให้หญิงกลายเป็นชาย การกระทำทั้งหมดเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการความชอบ ความถนัดของแต่ละคน และในตัวคนปกติมีทั้งความเป็นหญิง และความเป็นชายอยู่แล้ว”
  เด็กควรมีอิสระที่จะเลือกทำกิจกรรมตามความชอบของตน
  เด็กชาย หญิง ควรเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เพศของตน
  กิจกรรมที่เด็กชาย หญิงเลือก ทำไมไม่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
  หญิงจะกลายเป็นชาย ชายจะกลายเป็นหญิง ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ
6. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีใดในการอธิบาย “ต้นคริสมาศมีช่วงเวลาที่จะผสมเกสรน้อยมาก เพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไม่บานพร้อมกัน เกสรตัวเมียจะบานช่วงสองโมงเศษๆ แล้วก็หมด ส่วนเกสรตัวผู้จะบานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเที่ยง เราจำต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้รอเกสรตัวเมียในวันใหม่”
  อธิบายตามลำดับขั้น
  ใช้ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
  ชี้สาเหตุ และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
7. ข้อใดใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
  การได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เพียงพอ ไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย
  คนทั่วไปอาจคิดไม่ออกว่า เหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยกับเศรษฐกิจของประเทศ
  ความอ่อนแอของอุดมศึกษาไทย คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมทรุดลงเรื่อย
  ประเทศไทยต้องสร้างทีมร่วมระหว่าง อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศกับนักวิชาการต่างประเทศ
8. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์
  เพียงแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการสอนลูกหลานให้รู้จักคิด รู้จักรักตนเอง รู้จักรักผู้อื่น และรู้จักให้
  ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณค่าเพื่อรากฐานชีวิต และการเรียนรู้ที่ดีของเด็กไทย
  ชาติของเราจะอยู่อย่างสันติสุขได้ก็ด้วยระบบเศรษฐกิจผสมผสาน เพราะวิธีนี้จะทำให้ชุมชนมีความสุขอยู่กับความพอดี
  นับตั้งแต่ภาวการณ์ถดดอยของการส่งออก การปลดลูกจ้าง การปิดสถาบันการเงิน จนถึงการปล่อยค่าเงินบาทลอยตัว
9. ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใดก.ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยากมากในสภาพธรรมชาติข.จึงมิใช่ทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนักค.แม้จะมีการนำพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใช้ง.แต่พลาสติกประเภทดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ทางชีวภาพจ.เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
  ก. จ. ข. ค. ง.
  ค. ง. จ. ก. ข.
  จ. ค. ง. ก. ข.
  จ. ก. ค. ง. ข.
10. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร
  สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวของเราที่สุดที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์ คือสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนของเรานั่นเอง
  ป่าภูหลวงที่รกทึบไปด้วยพรรณไม้ขนาดใหญ่เป็นเครื่องยืนยันว่าป่าแห่งนี้ยังอยู่ห่างไกลจากน้ำมือของผู้ทำลาย
  นอกจากภาพของป่าเขาที่ทำให้เราพิศวงในความงามแล้ว อากาศหนาวและลมอ่อนๆ ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมเมืองเบื้องล่าง
  ต้นไม้ใบหญ้า ไม้ดอกไม้ใบทุกชนิด หลังจากที่ได้หยุดปรุงอาหาร และนอนพักมาตลอดคืน เมื่อถึงยามเช้าจะอยู่ในสภาพที่เบิกบานชูกิ่งก้านสล้าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile