สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีใดในการอธิบาย “ต้นคริสมาศมีช่วงเวลาที่จะผสมเกสรน้อยมาก เพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไม่บานพร้อมกัน เกสรตัวเมียจะบานช่วงสองโมงเศษๆ แล้วก็หมด ส่วนเกสรตัวผู้จะบานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเที่ยง เราจำต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้รอเกสรตัวเมียในวันใหม่”
  อธิบายตามลำดับขั้น
  ใช้ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
  ชี้สาเหตุ และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
2. ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด “สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยป้องกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวข่าว 8 เท่า ข้าวกล่องจะช่วยดูดซับไขมัน และน้ำตาลในอาหารแล้วขับออกมาเป็นกากอาหาร ทำให้ไขมันและน้ำตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง”
  บรรยายโวหาร
  พรรณราโวหาร
  อธิบายโวหาร
  สาธกโวหาร
3. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นคีตกวี และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง และทรงเรียบเรียงเสียงประสาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ พระดำนินทอดพระเนตรของศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วชิราวุธวิทยาลัย
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินเดือนของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
4. ข้อใดใช้คำสันธานไม่ถูกต้อง
  ทุกวันนี้ชาวต่างประเทศชื่นชมกับอาหารไทย ยิ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งร้านอาหารเป็นศิลปะไทยๆ ก็ยิ่งจะเป็นที่นิยมมากขึ้น
  คนไทยควรเชิญชวนให้คนต่างประเทศหันมาสนใจรับประทานอาหารไทย ซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย ไม่แพ้อาหารของชาติอื่น
  ร้านอาหารของคนไทยในต่างประเทศดำเนินการอยู่ได้ เพราะชาวต่างชาตินิยมอาหารที่มีรสชาติแบบไทยๆ
  ตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นตลาดที่ใหญ่โตมาก แต่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง
5. ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม
  เรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติในลิลิตพระลอนั้นปัจจุบันก็ยังเชื่อกันอยู่
  แบบเรียนภาษไทยชุดมูลบทบรรพกิจนักเรียนสมัยก่อนต้องเรียนกันเป็นปีๆ
  ชื่อทิศที่เป็นบาลีสันสกฤตอย่างเช่นทิศบูรพา ทิศทักษิณ ไทยได้ยืมมาใช้นานแล้ว
  กฎหมายสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มีที่มาจากการบันทึกคำฟ้องในคดีความต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
6. ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใดก.ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยากมากในสภาพธรรมชาติข.จึงมิใช่ทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนักค.แม้จะมีการนำพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใช้ง.แต่พลาสติกประเภทดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ทางชีวภาพจ.เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
  ก. จ. ข. ค. ง.
  ค. ง. จ. ก. ข.
  จ. ค. ง. ก. ข.
  จ. ก. ค. ง. ข.
7. ข้อความตอนใดเป็นประโยคต่างชนิดจากตอนอื่น (1) กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่งในไทยคดีศึกษา/ (2) กฎหมายดังกล่าวสะท้อนแบบแผนประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนไทย-ลาวแต่โบราณ/ (3) รัชกาลที่1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชำระกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกำหมายที่มีมาแต่ครั้งโบราณ/ (4) นักวิชาการทีใช่กฎหมายโบราณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสังคมไทยยังมีไม่มากนัก
  ตอนที่ (1)
  ตอนที่ (2)
  ตอนที่ (3)
  ตอนที่ (4)
8. ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด
  ชาวบ้านภาคใต้ใช้ความจัดเจนในการผลิตยาง
  การทำสวนผลไม้จะต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์
  รัฐบาลต้องมีมาตรการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
  ความแตกต่างด้านการมีรายได้ ไม่ใช่ปัญหาสำคัญร้ายแรงมากของหมู่บ้าน
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
  พอฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที
  คนไทยรักสงบ แต่ยามรบก็ไม่ขลาด
  ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ
  ประชาชนไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน
10. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร
  สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวของเราที่สุดที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์ คือสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนของเรานั่นเอง
  ป่าภูหลวงที่รกทึบไปด้วยพรรณไม้ขนาดใหญ่เป็นเครื่องยืนยันว่าป่าแห่งนี้ยังอยู่ห่างไกลจากน้ำมือของผู้ทำลาย
  นอกจากภาพของป่าเขาที่ทำให้เราพิศวงในความงามแล้ว อากาศหนาวและลมอ่อนๆ ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมเมืองเบื้องล่าง
  ต้นไม้ใบหญ้า ไม้ดอกไม้ใบทุกชนิด หลังจากที่ได้หยุดปรุงอาหาร และนอนพักมาตลอดคืน เมื่อถึงยามเช้าจะอยู่ในสภาพที่เบิกบานชูกิ่งก้านสล้าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile