แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
2. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์
  ดาวพุธ – ดาวพลูโต
  ดาวศุกร์ – ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ – ดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ – ดาวยูเรนัส
3. ข้อใดเป็นการนำความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์มาใช้ประโยชน์
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัข
  การสุมไฟไล่ยุงให้วัวควาย
  การเปิดไฟในฟาร์มเลี้ยงไก่
  การให้แมวนอนในกรง
4. จากปัญหา พลูด่างที่มีใบสีเขียวปนขาวกับพลูด่างที่มีใบสีเขียวทั้งใบ ต้องการแสงแดดเหมือนกันจริงหรือไม่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือข้อใด
  ใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ขนาดของใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ความยาวของยอดพลูด่างทั้ง 2 ชนิด
  ปริมาณแสงที่ใบพลูด่างทั้ง 2 ชนิดได้รับ
5. ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า ดินที่มีส่วนผสมต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่จะต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน
  ชนิดของพืช
  ชนิดของดิน
  ส่วนผสมของดิน
  การเจริญเติบโตของพืช
6. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
7. ใส่ดิน 4 ชนิด ปริมาณเท่ากันในหลอดทดลอง 4 หลอด แล้วเติมน้ำลงไปหลอดละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิ้งไว้สักครู่ สังเกตระดับน้ำเหนือดินได้ดังนี้

  ชนิดที่ 1
  ชนิดที่ 2
  ชนิดที่ 3
  ชนิดที่ 4
8. เทหวัตถุใดมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์
  ดาวลูกไก่
  ดาวหาง
  ดาวตก
  อุกกาบาต
9. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
10. แว่นขยายที่นักเรียนใช้สังเกตฝุ่นละออง นักเรียนคิดว่ามีสมบัติอย่างไร
  รวมแสงขนานเพราะเป็นเลนส์นูน
  รวมแสงขนานเพราะเป็นเลนส์เว้า
  กระจายแสงขนานเพราะเป็นเลนส์นูน
  กระจายแสงขนานเพราะเป็นเลนส์เว้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile