[O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการเลือกซื้อเครื่องเรือนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
  เลือกซื้อเครื่องเรือนที่มีราคาแพง
  เครื่องเรือนนำเข้าจากต่างประเทศ
  มีประโยชน์ในการใช้สอย ประหยัด
  ซื้อของหายาก ไม่ซ้ำรูปแบบของผู้อื่น
2. ข้อใดเป็นความปลอดภัยจากการทำงานบ้าน
  ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำทุกครั้งที่อาบน้ำ
  ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เบอร์ 5
  ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ทำงานบ้าน
3. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของผู้เป็นบุตรในวัยเรียน
  ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน
  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้
  ทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
  รักษาและสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล
4. ให้นักเรียนใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม1. รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ2. ฉีดพรมน้ำที่ผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ3. รีดผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา4. เมื่อรีดผ้าตัวสุดท้าย ถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จเล็กน้อยการรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใด จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
  1-2-3
  2-3-4
  3-4-1
  1-2-4
5. พันธุ์ไม้ในข้อใด เหมาะแก่การนำมาจัดสวนในภาชนะ
  ไม้ยืนต้น ไม้ผล
  ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย
  ไม้ประดับ ไม้จำพวกกระบองเพชร
  ไม้อวบน้ำ ไม้จำพวกกระบองเพชร
6. ข้อใดเป็นผลที่ได้รับจากการทำงานกลุ่มมากที่สุด
  ออม มีสีหน้าเรียบเฉยอยู่ตลอดเวลา
  เก๋ เป็นผู้ประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม
  แอน เป็นผู้สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อน
  ส้ม เป็นหัวหน้ากลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด
7. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลรักษาบ้าน
  การทำความสะอาดฝาผนัง
  การทำความสะอาดเพดาน
  การทำความสะอาดประตู หน้าต่าง
  การวางแผนการทำงานบ้านประเภทต่าง ๆ
8. ขั้นตอนแรกในการออกแบบจัดสวนในภาชนะคืออะไร
  จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์
  ออกแบบสวนอย่างสังเขป
  นำต้นไม้มาวางลงในภาชนะ
  เลือกหาภาชนะรูปแบบแปลกตา
9. บุคคลในข้อใดสมควรได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มในการปฏิบัติงาน
  โอ๋ เป็นคนร่าเริงแจ่มใสและมีความรู้มาก
  ตู้ เป็นคนมีความรู้มากและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  ฝ้าย เป็นคนเข้ากับคนง่ายและเป็นตัวของตัวเองสูง
  จูน เป็นคนเด็ดขาดและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
10. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องเรือนไม่ถูกต้อง
  ใช้น้ำมะขามเปียกขัดเครื่องทองเหลือง
  ใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดเงาเช็ดโซฟาเป็นประจำ
  ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นบริเวณหลักตู้เสื้อผ้า
  ล้างชั้นพาสติกด้วยน้ำสะอาด ผึ่งแห้งในที่แดดจัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile