[O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการเลือกซื้อเครื่องเรือนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
  เลือกซื้อเครื่องเรือนที่มีราคาแพง
  เครื่องเรือนนำเข้าจากต่างประเทศ
  มีประโยชน์ในการใช้สอย ประหยัด
  ซื้อของหายาก ไม่ซ้ำรูปแบบของผู้อื่น
2. การจัดตกแต่งห้องในข้อใดต่อไปนี้ ที่ต้องคำนึงถึงความสวยงามเป็นอันดับแรก
  ห้องน้ำ
  ห้องนอน
  ห้องทำงาน
  ห้องรับแขก
3. การจัดเครื่องเรือนแบบติดฝาผนัง เหมาะกับสถานที่ใดมากที่สุด
  ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ห้องรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า
  ห้องที่ผนักสองด้านขนานกัน
  อาคารชุดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด
4. ให้นักเรียนใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม1. รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ2. ฉีดพรมน้ำที่ผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ3. รีดผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา4. เมื่อรีดผ้าตัวสุดท้าย ถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จเล็กน้อยการรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใด จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
  1-2-3
  2-3-4
  3-4-1
  1-2-4
5. บุคคลที่เป็นผู้สัมภาษณ์ควรมีคุณสมบัติในข้อใดต่อไปนี้
  มีความซื่อสัตย์
  มีความเสียสละ
  มีปฏิภาณไหวพริบ
  มีความขยันหมั่นเพียร
6. บุคคลในข้อใดสมควรได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มในการปฏิบัติงาน
  โอ๋ เป็นคนร่าเริงแจ่มใสและมีความรู้มาก
  ตู้ เป็นคนมีความรู้มากและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  ฝ้าย เป็นคนเข้ากับคนง่ายและเป็นตัวของตัวเองสูง
  จูน เป็นคนเด็ดขาดและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
7. การจัดสวยถาดชื้นกับการจัดสวยถาดแห้งแตกต่างกันที่ข้อใด
  พืชที่ปลูก
  ของตกแต่ง
  ความสวยงาม
  ภาชนะที่ปลูก
8. พันธุ์ไม้ในข้อใด เหมาะแก่การนำมาจัดสวนในภาชนะ
  ไม้ยืนต้น ไม้ผล
  ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย
  ไม้ประดับ ไม้จำพวกกระบองเพชร
  ไม้อวบน้ำ ไม้จำพวกกระบองเพชร
9. ข้อใดเป็นความปลอดภัยจากการทำงานบ้าน
  ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำทุกครั้งที่อาบน้ำ
  ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เบอร์ 5
  ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ทำงานบ้าน
10. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาห้องต่าง ๆ ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด
  ซักเครื่องนอนเดือนละ 1 ครั้ง
  จัดชั้นวางหนังสือไว้ที่ห้องรับแขก
  ในห้องครัวมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ
  ขัดพื้นห้องน้ำด้วยงซักฟอกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile