สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “ปัจจุบันภาษาไทยเราซบเซาลงไปมาก อันเนื่องมาแต่ความเห่อฝรั่ง ความจริงการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องติดต่อกับฝรั่ง และตำรับตำราวิชาการต่างๆ ก็เป็นภาษาฝรั่ง แต่การเรียนควรเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรัก มิใช่เรียนเพื่อมาละเลิก หรือลืม ภาษาไทย คำฝรั่งคำใดที่มีความหมายตรงกับภาษาไทยเราก็ควรแปลมาเป็นไทย คำใดที่ไม่มีในภาษาไทยอย่างเช่นศัพท์วิชาการต่างๆ จะใช้ทับศัพท์ก็สมควร”ข้อใดไม่ปรากฎในข้อความข้างต้น
  การเสนอประเด็นปัญหา
  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  การแสดงผลของปัญหา
  การเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
2. ข้อความต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมด้านใดเด่นชัดที่สุด “ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านี้กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มีอายุจำเริญยืนยาวมาครบสองร้อยปี ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปราโมทย์บันเทิงใจที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระถาวรสืบมาได้อีกถึงสองศตวรรษและสมัครสามัคคีกันจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทั่วราชอาณาจักร”
  คตินิยม
  ชาตินิยม
  ประเพณีนิยม
  ธรรมเนียมนิยม
3. ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะมีฉันทลักษณ์ตรงตามข้อใด “คุ้งขวางบางแวกตื้นพื้นทรายกรวดกระจ่างพร่างพรายลายเลื่อมพร้อยเหมือนเก็จเพชรรัตรายแอร่มอร่ามฉุกว่าแววแก้วก้อยนพเก้าวาวแหวน”
  พ่างพื้นนภาสุริยฉาย บุระบายวิวิธวรรณเพริศพราวประดับสุมณิฉัน มนชื่นระรื่นรมย์
  แดดในยามเย็นกำลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิกาล ทอแสงแผ่ซ่านไปยังสาลีเกษตรแลเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตา
  ถึงทุ่งขวางกลางย่านบ้านกระบือ ที่ลมอื้อนั้นค่อยเหือดด้วยคุ้งขวางถึงย่านหนึ่งน้ำเซาะเป็นเกาะกลาง ต้องแยกทางสองแควเป็นกระแสชล
  โพพญาท่าตลิ่งล้วน ล้อเกวียนโพไผ่ไม้เต็งตะเคียน ตะขบบ้างซิกซากกระบากกระเบียน กระเบากระแบกเสลาสลอดสลับสล้าง เหล้าไม้ใกล้กระสินธุ์
4. ข้อใดเป็นอิทธิพลสำคัญที่กำหนดความคิดของนางวันทองในคำประพันธ์ต่อไปนี้“น้องกลัวสิ่งเดียวแลพ่อเจ้า จะขืนเอาส่งให้ขุนช้างใหม่ไม่ทนอายตายเสียยังเต็มใจ ว่าพลางสะอื้นให้อยู่ไปมา”
  ความรัก
  คุณธรรม
  ค่านิยม
  ประเพณี
5. ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น
  เปรียบแรงคชสารปานกลจักร ผาผลักชักลากราวหยากไย่
  ใหญ่เทียบภูผาท่าดุดัน เรี่ยวแรงแข็งขยันเชื่อควาญตน
  งางอนอ่อนช้อยทุกรอบกลึง ดูประหนึ่งกรกรายนางร่ายรำ
  เหมือนมีชีวิตสถิตร่าง ซุงแกะเป็นช้างย่างบาทได้
6. ข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล
  คนมักง่ายจะได้ยาก คนมักลำบากจะได้ดี
  ประชาชนมั่นคงในศีลธรรม สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุข
  ธรรมยังคงอยู่ตราบใด ศักดิ์ศรีของมนุษยชาติยังคงอยู่ตราบนั้น
  ปากจมูกเป็นประตู หูตาเป็นหน้าต่างที่ต้องเปิดปิดตามเวลา
7. ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ
  สมัยนี้เด็กไทยทั้งชายและหญิงไม่ค่อยสนใจฟังเพลงไทยเดิม แต่นิยมฟังเพลงไทยสากล
  ปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่หันกลับมาใช้สมุนไพรไทยในการปรุงอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม
  ความเมตตา ความหวังดีและความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เป็นเสมือนยาที่ช่วยรักษาผู้ป่วยทางจิต
  ไม่ว่าคนเราจะมีความเชื่อมั่นและทะนงในศักยภาพของตนเพียงใดก็ตาม สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือกาได้รักและเป็นที่รัก
8. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต
  เมฆไหลลงห่มเงื้อม ผาชะโงก
  งามม่านเงาไม้โศก ซับซ้อน
  ดอกหญ้าป้าลมโบก ผวาช่อ
  ซ่าซ่าธาราชะอ้อน เร่งร้อนระหายฝัน
9. ข้อใดมีกลวิธีการใช้คำต่างจากข้ออื่น
  ปลาทุกทุกข์อกกรม เหมือนทุกข์ที่พี่จากนาง
  อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล
  เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร
  หนาวพรมน้ำค้างพราว หนาวซอกผาหินศิลาเย็น
10. ข้อใดพรรณนาภาพเคลื่อนไหวชัดเจนที่สุด
  บเห็นถ้าต่อรบ รู้ว่าทบบมิทาน รู้ว่าราญมิรอดคิดเททอดครัวแตก แหกหนีหน่าอย่าพะ
  เขาก็มละบ้านเมือง เปลืองเปล่าผู้หมู่ชน ชวนกันซนชวนกันซุกบุกป่าดงป่าแดง แฝงเอาเหตุเอาผล
  ขับทวยกล้าเข้าแพง ขับทวยแขงเข้าฟัน สองฝ่ายยันยืนยุทธ์อุดอึงโห่เอาฤกษ์ เอิกอึงโห่เอาชัย
  พุ่งหอกใหญ่คะคว้าง ขว้างหอกซัดคะไขว่ ไล่คะคลุกบุกบันเงื้อดาบฟันฉะฉาด ง่าง้าวฟาดฉะฉับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile