สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีกลวิธีการใช้คำต่างจากข้ออื่น
  ปลาทุกทุกข์อกกรม เหมือนทุกข์ที่พี่จากนาง
  อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล
  เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร
  หนาวพรมน้ำค้างพราว หนาวซอกผาหินศิลาเย็น
2. ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด “80 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ผมพบเป็นคนเอื้อเฟื้อ ผมจึงเชื่อว่าในประเทศไทยมีคนไทยที่เอื้อเฟื้ออยู่ 80 เปอร์เซ็นต์”
  การอ้างเหตุผลแบบอุปนัย
  การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย
  การอ้างเหตุผลโดยอาศัยสถิติ
  การอ้างเหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ
3. ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ
  สมัยนี้เด็กไทยทั้งชายและหญิงไม่ค่อยสนใจฟังเพลงไทยเดิม แต่นิยมฟังเพลงไทยสากล
  ปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่หันกลับมาใช้สมุนไพรไทยในการปรุงอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม
  ความเมตตา ความหวังดีและความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เป็นเสมือนยาที่ช่วยรักษาผู้ป่วยทางจิต
  ไม่ว่าคนเราจะมีความเชื่อมั่นและทะนงในศักยภาพของตนเพียงใดก็ตาม สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือกาได้รักและเป็นที่รัก
4. ข้อใดมีแนวคิดต่างจากข้ออื่น
  ทุกเม็ดกรวด...ทราย...หินแผ่นดินไทย บรรพบุรุษมอบให้ใช้ร่วมกัน
  พัฒนาจะต้องเอื้อเพื่อคนจน ให้ทุกคนมีส่วนคิดตัดสินใจ
  ไม่มีหรอกอำนาจที่เป็นนิรันดร์ มวลประชาเท่านั้นมั่น...ยืนยง
  มีลาภ...ยศ...อำนาจ...ทระนง เป็นผู้ทรงสิทธิธรรมนำมวลชน
5. ข้อใดเป็นมงคลที่นำไปสู่การหลุดพ้น
  ความไม่ประมาทใน พหุธรรมะโกศล
  สำรวมวรินทรีย์ และสุราบ่เมามล
  บำรุงบิดามา- ตุระด้วยหทัยปรีย์
  ความงดประพฤติบาป อกุศลบ่ให้มี
6. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น
  คิดคะนึงถึงนงราม ผิวเหลืองกว่าจำปาทอง
  นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา
  ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา ดังป่าช้าพงชัฎสงัดคน
  โอ้น้ำใจในอุราทารกรรม เหมือนน้ำดำอยู่ในหนองเป็นฟองคราม
7. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์
  คัคนานต์นฤราสร้าง ราคินคือระเบียบรัตนอินทนิล คาดไว้
  พระพึงพิเคราะห์ผู้ ภักดี ท่านนาคือพระยาจักรี กาจแกล้ว
  เกรงกระลับก่อรงค์ รั่วหล้าคือใครจักคุมคง ควรคู่ เข็ญแฮ
  เพื่อพระเดโชชนะ ศึกน้ำคือองค์อมิตรพระ จักมอด เมือเฮย
8. ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น
  เปรียบแรงคชสารปานกลจักร ผาผลักชักลากราวหยากไย่
  ใหญ่เทียบภูผาท่าดุดัน เรี่ยวแรงแข็งขยันเชื่อควาญตน
  งางอนอ่อนช้อยทุกรอบกลึง ดูประหนึ่งกรกรายนางร่ายรำ
  เหมือนมีชีวิตสถิตร่าง ซุงแกะเป็นช้างย่างบาทได้
9. ข้อใดพรรณนาภาพเคลื่อนไหวชัดเจนที่สุด
  บเห็นถ้าต่อรบ รู้ว่าทบบมิทาน รู้ว่าราญมิรอดคิดเททอดครัวแตก แหกหนีหน่าอย่าพะ
  เขาก็มละบ้านเมือง เปลืองเปล่าผู้หมู่ชน ชวนกันซนชวนกันซุกบุกป่าดงป่าแดง แฝงเอาเหตุเอาผล
  ขับทวยกล้าเข้าแพง ขับทวยแขงเข้าฟัน สองฝ่ายยันยืนยุทธ์อุดอึงโห่เอาฤกษ์ เอิกอึงโห่เอาชัย
  พุ่งหอกใหญ่คะคว้าง ขว้างหอกซัดคะไขว่ ไล่คะคลุกบุกบันเงื้อดาบฟันฉะฉาด ง่าง้าวฟาดฉะฉับ
10. ข้อใดแสดงแนวคิดที่ตรงกับคำประพัน์ต่อไปนี้มากที่สุด “ชนใดมีชาติข้า เลวทรามเพียรอุส่าห์พยายาม หมั่นหมั้นอยู่บดอยู่ฝนความ รู้แก่ ตนเฮยกลับยศใหญ่ยิ่งชั้น เช่นเชื้อผู้ดี”
  รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
  ดูผิวพรรณสรรพางค์อย่างคุลา แต่วิชาพางามขึ้นครามครัน
  อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
  ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile