หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใบของพืชใดมีเส้นใบเป็นร่างแห
  อ้อย
  กล้วย
  มะนาว
  มะพร้าว
2. ส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน
  ใบ
  ราก
  ดอก
  ลำต้น
3. ต้นมะพร้าวมีรากแบบใด
  รากแก้ว
  รากแขนง
  รากฝอย
  มีทุกชนิด
4. ข้อใดคือหน้าที่ของกลีบเลี้ยง
  ป้องกันอันตรายแก่ดอกอ่อน
  ปรุงอาหารนำมาเลี้ยงดอก
  หาอาหารเลี้ยงต้นอ่อน
  ป้องกันอันตรายต่อดอกเมื่อบานเต็มที่
5. รากของพืชในข้อใดที่ใช้สะสมอาหาร
  เผือก
  แครอท
  ขิง
  หัวผักกาด
6. ลำต้นของพืชในข้อใดทำหน้าที่สะสมอาหาร
  แห้ว
  กระชาย
  มันเทศ
  มันแกว
7. อาหารที่พืชสร้างขึ้นมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
  โปรตีน
  ไขมัน
  น้ำตาล
  วิตามิน
8. ส่วนใดของพืชที่มีข้อและปล้อง
  ใบ
  ราก
  ดอก
  ลำต้น
9. ส่วนใดของกล้วยที่ใช้ขยายพันธุ์
  เมล็ด
  ลำต้น
  ใบ
  ราก
10. ส่วนใดของพืชจะเจริญเป็นผลได้
  ใบ
  รังไข่
  กลีบดอก
  เกสรตัวผู้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile