หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนใดของพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร
  ราก
  ใบ
  ลำต้น
  หัว
2. ส่วนใดของกล้วยที่ใช้ขยายพันธุ์
  เมล็ด
  ลำต้น
  ใบ
  ราก
3. ส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน
  ใบ
  ราก
  ดอก
  ลำต้น
4. ลำต้นของพืชในข้อใดทำหน้าที่สะสมอาหาร
  แห้ว
  กระชาย
  มันเทศ
  มันแกว
5. ผิวของใบส่วนใหญ่ที่ใช้มือลูบแล้วรู้สึกขรุขระเรียกว่าอะไร
  หน้าใบ
  หลังใบ
  ก้านใบ
  เส้นใบ
6. ปากใบของพืชอยู่บริเวณใด
  ก้านใบ
  เส้นใบ
  ด้านหน้าใบ
  ด้านหลังใบ
7. ส่วนใดของพืชที่มีข้อและปล้อง
  ใบ
  ราก
  ดอก
  ลำต้น
8. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่สำคัญของรากแก้ว
  ขยายพันธุ์ สะสมอาหาร
  ดูดแร่ธาตุ ยึดลำต้น
  คายน้ำ สร้างอาหาร
  หายใจ ชูกิ่งก้าน
9. ใบของพืชใดมีเส้นใบเป็นร่างแห
  อ้อย
  กล้วย
  มะนาว
  มะพร้าว
10. อาหารที่พืชสร้างขึ้นมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
  โปรตีน
  ไขมัน
  น้ำตาล
  วิตามิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile