อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การนุ่งโจงกระเบนเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศในข้อใด
  จีน
  อเมริกา
  เมียนมาร์
  อินเดีย
2. ประเทศไทยได้รับอารยธรรมมาจากประเทศในข้อใด
  ออสเตรเลีย,สิงคโปร์
  อินเดีย,จีน
  ลาว,เมียนมาร์
  กัมพูชา,อินโดนีเซีย
3. พ่อค้าชาวอินเดียนำสินค้าในข้อใดมาค้าขายในประเทศไทยทั้งหมด
  กระดาษ,ใบชา
  หินสี,เครื่องเทศ
  ผ้าไหม,เครื่องเงิน
  พรม,สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
4. ชาวพื้นเมืองที่มีความเชื่อเรื่อง ผีฟ้า ผีบรรพบุรุษอยู่ในเอเชียในข้อใด
  ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
  ชาวเอเชียตะวันตก
  ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ผิดทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา
5. "ลูกกระวาน"เป็นเครื่องเทศที่นิยมนำมาใช้ทำอะไร
  ดับกลิ่นคาว และทำให้แกงมีกลิ่นหอม
  ไล่แมลง
  ทำเป็นยาสมุนไพร
  ตกแต่งของ
6. พ่อค้าชาวจีนนำสินค้าในข้อใดมาค้าขายในประเทศไทยทั้งหมด
  ผ้า,พรม
  เครื่องเงิน,หินสี
  เครื่องเทศ,ใบชา
  ผ้าไหม,กระดาษ
7. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมของอินเดีย
  การกินหมาก
  การดื่มชา
  การใช้กระทะ
  ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา
8. กฎหมายของอินเดียคือคัมภีร์ในข้อใด
  คัมภีร์ไบเบิล
  คัมภีร์อัลกุรอาน
  พระไตรปิฎก
  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์
9. การปรุงอาหารด้วยน้ำมันเราได้รับวัฒนธรรมจากประเทศในข้อใด
  อินเดีย
  ลาว
  จีน
  ญี่ปุ่น
10. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมของจีน
  การใช้กระทะ
  การนุ่งโจงกระเบน
  การใส่เครื่องเทศในอาหาร
  ผิดทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile