แนวสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใบเบิกร่อง หมายถึงอะไร
  ใบอนุญาตให้เรือสำเภาญี่ปุ่นเข้ามาค้าขายที่อยุธยา
  ใบอนุญาตให้เรืออังกฤษเข้ามาค้าขายในประเทศไทย
  ใบผ่านด่านเข้าประเทศไทยของชาวต่างประเทศสมัยอยุธยา
  ใบอนุญาตให้ชาวฝรั่งเศสนำเรือสำเภาเข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยา
2. ข้อใด ไม่ใช่ เนื้อหาของสนธิสัญญาเบาริง
  ไทยเก็บภาษีเข้าได้ไม่เกินร้อยละสอง
  ให้ยกเลิกพระคลังสินค้าและอนุญาตให้มีการส่งข้าวออกโดยเสรี
  ให้สิทธิคนอังกฤษสร้างบ้านห่างจากกำแพงเมืองภายรัศมี 4 ไมล์ (200 เส้น)
  ให้สามารถนำฝิ่นเข้ามาได้โดยไม่ต้องเก็บภาษีแต่ขายได้เฉพาะกับเจ้าภาษี ถ้าเจ้าภาษีไม่ซื้อต้องนำกลับไป
3. บริษัทอินเดียตะวันออกเป็นของประเทศใด
  ญี่ปุ่น
  สเปน
  ฝรั่งเศส
  อังกฤษ
4. ก่อนที่จะตั้งโรงงานกษาปณ์เพื่อผลิตเงินเหรียญคนไทยใช้เงินตราแบบใด
  อัฐ โสฬส
  เงินพดด้วง
  พิศ พัดดึงส์
  ลซีก และเซี่ยว
5. ชาวต่างชาติที่ถูกสั่งประหารชีวิตโดยกษัตริย์อยุธยาคือใคร
  ลาลูแบร์
  ฟรานซิส ไลต์
  จอห์น ครอว์เฟิร์ด
  คอนสแตนติน ฟอลคอน
6. ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมากที่สุดคือประเทศไทย
  ลาว
  พม่า
  เขมร
  มลายู
7. รัชกาลที่ 5 ทรงตราพระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำงบประมาณรายได้รายจ่ายของแผ่นดิน
  จัดเก็บภาษีจากราษฎรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
  จัดระเบียบการประมูลและเก็บภาษีให้เป็นระบบ
  รวบรวมเงินที่กระจัดกระจายอยู่กับเจ้าภาษีนายอากร
8. สนธิสัญญาการค้าของอังกฤษและอเมริกาในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมากจะถูกปฏิเสธเนื่องจากนโยบายข้อใดของไทย
  ไม่พอใจกับระบบภาษีของอังกฤษและอเมริกา
  ต้องการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนักล่าอาณานิคม
  ไม่นิยมการเปลี่ยนแปลงและเกรงว่าฝรั่งจะเอาเปรียบไทยมากเกินไป
  ประเทศไทยหวั่นเกรงว่าการค้ากับประเทศตะวันตกอาจเสียทีตกเป็นเมืองขึ้นได้
9. ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ปรึกษาราชการชาวอังกฤษโดยมากจะรับหน้าที่ทางด้านใด
  กฎหมาย
  การทหารเรือ ตำรวจ
  สถาปัตยกรรม วิศวกรรม
  การคลัง การค้า ภาษี การศึกษา
10. ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยใด
  ธนบุรี
  สุโขทัย
  อยุธยา
  รัตนโกสินทร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile