แนวสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เดินสวน เดินนา คืออะไร
  ภาษีอากรที่เก็บจากการทำสวนและทำนา
  การรังวัดที่ดินที่ประชาชนใช้ทำสวน ทำนา
  การออกสำรวจจำนวนต้นผลไม้ของชาวสวนและที่ดินของชาวนา
  เงินภาษีอากรที่ประชาชนต้องจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดิน
2. ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ปรึกษาราชการชาวอังกฤษโดยมากจะรับหน้าที่ทางด้านใด
  กฎหมาย
  การทหารเรือ ตำรวจ
  สถาปัตยกรรม วิศวกรรม
  การคลัง การค้า ภาษี การศึกษา
3. บริษัทอินเดียตะวันออกเป็นของประเทศใด
  ญี่ปุ่น
  สเปน
  ฝรั่งเศส
  อังกฤษ
4. ใครเป็นผู้แทนไทยที่ไปทำหน้าที่แก้ไขสนธิสัญญานอกอาณาเขต และอัตราภาษีศุลกากรกับประเทศต่างๆ ให้เหมือนกับที่แก้ไขกับอเมริกา
  สตีเฟน แมตทูน
  เซอร์จอห์น เบาริง
  ดร.ฟรานซิส บี. แซร์
  อังเดร ดู เปลซีส เดอ ริเซอลิเออ
5. ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยใด
  ธนบุรี
  สุโขทัย
  อยุธยา
  รัตนโกสินทร์
6. รัชกาลที่ 5 ทรงตราพระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำงบประมาณรายได้รายจ่ายของแผ่นดิน
  จัดเก็บภาษีจากราษฎรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
  จัดระเบียบการประมูลและเก็บภาษีให้เป็นระบบ
  รวบรวมเงินที่กระจัดกระจายอยู่กับเจ้าภาษีนายอากร
7. วิทยาลัยคอนสแตนติเนียน ตั้งขึ้นในสมัยอยุธยาโดยชนชาติใด
  สเปน
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  ฮอลันดา
8. สนธิสัญญาการค้าของอังกฤษและอเมริกาในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมากจะถูกปฏิเสธเนื่องจากนโยบายข้อใดของไทย
  ไม่พอใจกับระบบภาษีของอังกฤษและอเมริกา
  ต้องการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนักล่าอาณานิคม
  ไม่นิยมการเปลี่ยนแปลงและเกรงว่าฝรั่งจะเอาเปรียบไทยมากเกินไป
  ประเทศไทยหวั่นเกรงว่าการค้ากับประเทศตะวันตกอาจเสียทีตกเป็นเมืองขึ้นได้
9. ก่อนที่จะตั้งโรงงานกษาปณ์เพื่อผลิตเงินเหรียญคนไทยใช้เงินตราแบบใด
  อัฐ โสฬส
  เงินพดด้วง
  พิศ พัดดึงส์
  ลซีก และเซี่ยว
10. สมุดปกเหลือง ของหลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) มีจุดประสงค์ใด
  จัดการเกี่ยวกับที่ดินให้มีที่เพาะปลูกข้าวให้มากยิ่งขึ้น
  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนต่างชาติกับคนไทย
  จะจัดเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  จัดระบบการเมืองให้เป็นรูปแบบตะวันตกโดยยึดหลักประชาธิปไตย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile