ลม ฟ้า อากาศ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สภาพการรับพลังงานความร้อนของผืนดินและผืนน้ำในช่วงกลางวันเป็นอย่างไร
  พื้นดินและพื้นน้ำรับพลังงานความร้อนได้ดีเท่ากัน
  พื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ
  พื้นน้ำรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นดิน
  พื้นดินรับความร้อนได้เรฌ็วกว่าพื้นน้ำ แต่บางครั้งก็รับได้ช้ากว่าพื้นน้ำ
2. ปรากฏการณ์เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า มีลำดับการเกิดก่อนหลังอย่างไรถ้า A = ฟ้าแลบ �B = ฟ้าร้อง �C = ฟ้าผ่า
  A , C , B
  A , B , C
  C , A , B
  B �,A , C
3. ข้อใดไม่ใช่ผลของการกระทำเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโย
  ระดับน้ำทะเล และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติ
  เกิดเป็นประจำทุกปีในทะเลและมหาสมุทร
  ปริมาณฝนที่เคยตกมีจำนวนน้อยลงกว่าปกติ
4. "ปรากฏการณ์แลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆที่อยู่ติดกัน ที่มีความต่างศักย์ระหว่างก้อนเมฆสูงพอ" ข้อความข้างต้นคือกระบวนการเกิดสิ่งใด
  ฟ้าแลบ
  ฟ้าร้อง
  ฟ้าแลบและฟ้าร้อง
  ฟ้าผ่า
5. ปรากฏการณ์เอลนีโยเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรใดมากที่สุด
  แอตแลนติก
  แปซิฟิก
  อินเดีย
  อาร์กติก
6. กรมอุตุนิยมวิทยา อยู่ในสังกัดกระทรวงใด
  คมนาคม
  เกษตรและสหกรณ์
  สำนักนายาและรัฐมนตรี
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สารซีเอฟซี(CFCs)ที่ทำลายแก๊สโอโซนน้นมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ
  C ,F , C
  Cl , F , C
  Ca , Fe , C
  Co , Fe , C
8. สารซีเอฟซีสามารถทำลายแก๊สโอโซนได้ด้วยวิธีใด
  รวมตัวกับโอโซน
  ปล่อยคาร์บอนมารวมตัวกับโอโซน
  ปล่อยฟลูออรีนมารวมตัวกับโอโซน
  ปล่อยคลอรีนมารวมตัวกับโอโซน
9. อุตุนิยมวิทยาคืออะไร
  การพยากรณ์อากาศ
  การศึกษาเกี่ยวกับอุทกภัย
  การศึกษาเกี่ยวกับลมและพายุ
  การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
10. ตาพายุ คืออะไรก.บริเวณศูนย์กลางของพายุหมุน มีความเร็วลมสูงสุดข.เป็นบริเวณศูนย์กลางพายุหมุน มีความเร็วลมน้อยกว่าบริเวณรอบๆค.เป็นบริเวณที่ลมค่อนข้างสงบง.เป็นบริเวณที่มีลมพัดรุนแรงที่สุดของพายุหมุนแต่ละลูกที่เกิดขึ้น
  ข้อข. , ค.
  ข้อก. , ง.
  ข้อก. , ค.
  เป็นไปได้ทั้งข้อก. - ง.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile