สมการ ป.4/5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 3a+9=15 (a*78)-d=63
  99
  96
  93
  90
2. a/7=81 a เท่ากับข้อใด
  587
  577
  567
  557
3. ริบบิ้นม้วนหนึ่งยาว x เซนติเมตร เมื่อตัดเท่า ๆ กัน ทั้งหมด ท่อนละ 30 เซนติเมตร ได้ 6 ท่อน เเล้วเหลือริบบิ้น 17 เซนติเมตร ริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เซนติเมตร
  197 เซนติเมตร
  153 เซนติเมตร
  180 เซนติเมตร
  22 เซนติเมตร
4. 2*d=8 d เท่ากับข้อใด
  10
  8
  6
  4
5. ถ้า P-7=16 เเล้ว a+2p=51 a เท่ากับข้อใด
  4
  5
  6
  7
6. สี่เหลี่ยมรูปหนึ่ง มีด้านกว้าง 5 เซนติเมตร มีด้านยาวน้อยกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 2 เซนติเมตร สี่เหลี่ยมรูปนี้มีด้านยาว ยาวกี่เซนติเมตร
  3 เซนติเมตร
  8 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  7 เซนติเมตร
7. เชือกเส้นเเรก มีความยาวมากกว่าเชือกเส้นที่สองอยู่ 4 เซนติเมตร เชือกทั้งสองเส้นมาผูกต่อกัน ได้ความยาว 248 เซนติเมตร เชือกเส้นที่สองยาวกี่เซนติเมตร
  244 เซนติเมตร
  124 เซนติเมตร
  122 เซนติเมตร
  126 เซนติเมตร
8. 96/a=8 a+18 มีค่าตรงกับข้อใด
  20
  30
  40
  50
9. a+b+5=15 a กับ b มีค่าต่างกัน 2 ถ้า b-a จะมีค่าดังข้อใด
  2
  4
  6
  8
10. a-7=15
  8
  22
  30
  32
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile