คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 179 + 21 = ?
  204
  201
  213
  200
2. 159 + 78 = ?
  237
  247
  257
  287
3. 169 + 54 = ?
  551
  451
  461
  223
4. 56 + 123 = ?
  156
  415
  123
  179
5. 451 + 9 = ?
  459
  453
  460
  456
6. 123 + 456 =?
  579
  897
  459
  753
7. 459 + 1 = ?
  450
  440
  460
  490
8. 169 + 415 = ?
  579
  584
  656
  987
9. 187 + 456 = ?
  643
  659
  644
  758
10. 789 + 100 = ?
  889
  987
  786
  879
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile