คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 169 + 415 = ?
  579
  584
  656
  987
2. 123 + 159 = ?
  282
  456
  292
  302
3. 123 + 7 = ?
  127
  129
  128
  130
4. 451 + 9 = ?
  459
  453
  460
  456
5. 2475 - 674 = ?
  1801
  1796
  1798
  1768
6. ( 303 ÷ 101 ) + 101 = ?
  92
  106
  104
  102
7. 159 + 78 = ?
  237
  247
  257
  287
8. 126 + 4 = ?
  130
  156
  131
  312
9. 999 + 2 = ?
  1012
  1230
  1001
  1548
10. 179 + 21 = ?
  204
  201
  213
  200
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile