รอบรู้ประเทศพม่า

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ชนเผ่าใด เป็นชนเผ่าแรกที่เข้ามาอาศัยในดินแดนพม่า
  คะฉิ่น
  อารยัญ
  ยะไข่
  มอญ
2. ประเทศพม่ามีเมืองหลวงในปัจจุบัน ชื่อว่าเมืองใด
  เมืองเวียงจันทน์
  เมืองย่างกุ้ง
  กัวลาลัมเปอร์
  จาการ์ตา
3. ประเทศพม่ามีการเมืองการปกครองในรูปแบบใด
  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  ระบอบเผด็จการทหาร
  ระบอบประชาธิปไตย
  ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
4. ประเทศพม่าได้ชื่อเมืองหลวงในปัจจุบันอย่างเป็นทางการ เมื่อใด
  27 มีนาคม 2549
  26 มีนาคม 2549
  10 เมษายน 2548
  15 เมษายน 2548
5. ข้อใด คือหน่วยเงินตราของประเทศพม่า
  รูเปียห์
  จั๊ต
  ริงกิต
  บาท
6. อาหารประจำชาติพม่าคืออาหารชนิดใด
  หล่าเพ็ด
  นาซิ เลอมัก
  กาโด กาโด
  อัมบูยัต
7. ศาสนาใดเป็นศาสนาในประเทศพม่า
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาพุทธ
8. สถานที่ท่องเที่ยวใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า
  เกาะสิมิลัน
  ทะเลเจดีย์
  นครวัด
  เอสพลานาด
9. ดอกไม้ประจำชาติพม่าคือดอกไม้ใด
  ดอกบัว
  ดอกลีลาวดี
  ดอกประดู่
  ดอกราชพฤกษ์
10. ประเทศพม่าเคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกใดมาก่อน
  ฝรั่งเศส
  เนเธอร์แลนด์
  อังกฤษ
  โปรตุเกส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile