เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เสียงจังหวะที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายที่สุดคือข้อใด
  เสียงเป่าปาก
  เสียงตีกลอง
  เสียงตบเท้า
  เสียงปรบมือ
2. การห้อยโหนใช้กำลังส่วนใดมากที่สุด
  แขน
  ข้อเท้า
  หน้าท้อง
  หัวเข่า
3. การกระโดดเขย่ง ถ้าสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าขวา ควรลงสู่พื้นอย่างไร
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้าย
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าขวา
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองข้าง
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างใดก็ได้
4. การปีนป่ายต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ความปลอดภัย
  จำนวนคนที่ฝึก
  สถานที่ฝึก
  ช่วงเวลาในการฝึก
5. การสปริงตัวขึ้นจับราวด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แล้วแกว่งตัวไปมา กิจกรรมนี้เรียกว่าอะไร
  การปีนป่าย
  การไต่ราว
  การห้อยโหน
  การกระโดด
6. ก่อนการฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ผู้ฝึกควรทำอย่างไร
  ดื่มน้ำมากๆ
  สวมถุงมือ
  อบอุ่นร่างกาย
  กินอาหารให้อิ่มมากๆ
7. ข้อใดเน้นในการฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกลุ่มมากที่สุด
  ความพร้อมเพรียง
  ความแข็งแรง
  ความกล้าหาญ
  ความอดทน
8. การปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะ จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกอย่างไร
  หวาดกลัว
  เบื่อหน่าย
  สนุกสนาน
  อ่อนเพลีย
9. กิจกรรมในข้อใดเป็นการฝึกการทรงตัว
  กลิ้งตัวสลับซ้ายขวา
  นั่งแยกขา มือแตะปลายเท้า
  การยืนด้วยศีรษะ
  การม้วนตัวไปข้างหน้า
10. “การสปริงเท้าทั้งสองขึ้นพ้นพื้น แล้วดึงเท้าหลังไปไว้ข้างหน้า ลงสู่พื้นด้วย...............”ควรเติมข้อความใด
  ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  ส้นเท้าทั้งสองข้าง
  ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  ปลายเท้าทั้งสองข้าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile