เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกระโดดเขย่ง ถ้าสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าขวา ควรลงสู่พื้นอย่างไร
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้าย
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าขวา
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองข้าง
  ลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างใดก็ได้
2. ข้อใดเป็นลักษณะของการวิ่งควบม้า
  เท้าข้างใดข้างหนึ่งนำหน้าเสมอ
  เท้าทั้งสองข้างก้าวสลับกันไปมา
  ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแล้วโบกไปมา
  ยกแขนขึ้นเท้าเอวตลอดเวลา
3. การปีนป่ายต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ความปลอดภัย
  จำนวนคนที่ฝึก
  สถานที่ฝึก
  ช่วงเวลาในการฝึก
4. กิจกรรมในข้อใดเป็นการฝึกการทรงตัว
  กลิ้งตัวสลับซ้ายขวา
  นั่งแยกขา มือแตะปลายเท้า
  การยืนด้วยศีรษะ
  การม้วนตัวไปข้างหน้า
5. “การสปริงเท้าทั้งสองขึ้นพ้นพื้น แล้วดึงเท้าหลังไปไว้ข้างหน้า ลงสู่พื้นด้วย...............”ควรเติมข้อความใด
  ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  ส้นเท้าทั้งสองข้าง
  ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
  ปลายเท้าทั้งสองข้าง
6. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตามจังหวะ
  ยืนบิดลำตัวไปมา
  กระโดดเขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  วิ่งควบม้า
7. ข้อใดเป็นวิธีปีนป่ายที่ถูกต้อง
  จับราวด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง
  จับราวด้วยมือทั้งสองข้าง
  ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเกี่ยวราวไว้
  ห้อยขาทั้งสองข้างตามสบาย
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนการฝึกนั่งงอเข่าม้วนตัว
  นั่งยองๆ มือจับที่ข้อเท้า
  นั่งคุกเข่าแอ่นตัวไปด้านหลัง
  นั่งยองๆ โล้ตัวไปข้างหน้า
  นอนบนเบาะแล้วกลิ้งตัวไปข้างหน้า
9. การนั่งแยกขา แล้วโน้มตัวไปข้างหน้า ให้มือหนึ่งจับที่ข้อเท้า อีกมือหนึ่งจับที่ต้นคอ เป็นการฝึกด้านใด
  ความคล่องตัว
  ความอ่อนตัว
  ความอดทน
  การทรงตัว
10. ก่อนการฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ผู้ฝึกควรทำอย่างไร
  ดื่มน้ำมากๆ
  สวมถุงมือ
  อบอุ่นร่างกาย
  กินอาหารให้อิ่มมากๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile