หินและแร่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินใดใช้ในงานศิลปะ
  หินชนวน
  หินแกรนิต
  หินอ่อน
  หินพัมมิส
2. หินที่ลอยน้ำได้คือ
  หินอ่อน

  หินกรวด
  หินแกรนิต
3. หินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนที่ถูกพัดพามาด้วย น้ำ และลม และเกิดการแข็งตัว คือ
  หินชั้น
  1 และ 3 ถูก
  หินอัคนี
  หินตะกอน
4. เรารู้อะไรจากซากดึกดำบรรพ์
  การเกิดของหิน
  รอยเท้าไดโนเสาร์
  การเกิดของแร่
  ตะกอนคืออะไร
5. วิธีการจำแนกแร่มีกี่วิธี

  1 วิธี
  3 วิธี
  3 ชนิด
6. หินใดเป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยความร้อนหรือความดัน
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
  หินชั้น
7. แร่ที่แข็งที่สุดคือ
  ถูกทุกข้อ
  แร่ฟันม้า
  ทองแดง
  ไมกา
8. หินใดคือหินแปร
  หินทราย
  หินอ่อน
  หินปูน
  หินแกรนิต
9. หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดที่หลอมละลายอยู่ใต้เปลือกโลกและลาวา คือ
  หินชั้น
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
10. รอยพิมพ์ของซากดึกดำบรรพ์คือ
  กระดูกไดโนเสาร์
  ต้นไม้กลายเป็นหิน
  เพชร

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile