หินและแร่

,78476 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฟอสซิลมีกี่ชนิด
  1 ชนิด

  2 ชนิด
  ถูกทุกข้อ
2. หินใดคือหินชั้น
  หินไนซ์
  หินอ่อน
  หินออบซิเดียน

3. หินใดเป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยความร้อนหรือความดัน
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
  หินชั้น
4. ฟอสซิลคืออะไร
  ไม่มีข้อถูก
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5. แร่ที่แข็งที่สุดคือ
  ถูกทุกข้อ
  แร่ฟันม้า
  ทองแดง
  ไมกา
6. วิธีที่นิยมในการระบุชื่อของแร่
  ความร้อน
  กลิ่น
  ข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์แล้ว

7. หินใดคือหินแปร
  หินทราย
  หินอ่อน
  หินปูน
  หินแกรนิต
8. หินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนที่ถูกพัดพามาด้วย น้ำ และลม และเกิดการแข็งตัว คือ
  หินชั้น
  1 และ 3 ถูก
  หินอัคนี
  หินตะกอน
9. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับแร่
  เป็นส่วนประกอบของหิน
  ไม่มีชีวิต
  แข็งทุกชนิด
  เคยมีชีวิต
10. สิ่งที่จำเป็นต่อการเกิดหินชั้นคือ
  ผงที่ได้จากการขูดแร่
  ลม

  น้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile