การทำงานของคอมพิวเตอร์

,สร้างขึ้นมาเอง,การทำงานของคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
  แป้นพิมพ์
  จอภาพ
  ลำโพง
  CPU
2. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของหน่วยประมวลผลกลาง
  เก็บข้อมูลทั้งหมด
  ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยแสดงผล
  คำนวณผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลาง
3. หน้าที่ของหน่วยแสดงผล คือข้อใด
  เพื่อรับข้อมูล
  เพื่อแสดงข้อมูล
  เพื่อประมวลผลข้อมูล
  เพื่อควบคุมการทำงาน
4. ฮาร์ดดิส เป็นหน่วยความจำแบบใด
  แบบจานแม่เหล็ก
  แบบแสง
  แบบเทป
  แบบอื่นๆ
5. ข้อใดคือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด
  Harddisk
  Flash Drive
  DVD
  CD
6. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
  Input
  Process
  Output
  Feedback
7. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์อยู่ในหน่วยใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำ
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
8. ข้อใดคือความหมายของหน่วยแสดงผล (Output Unit)
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยคำนวณและตรรกะ มาแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจำ ซึ่งผ่านการประมวลแล้วมาแสดงโดยอาศัย
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยควบคุม นำมาแสดงผล โดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยแสดงผล นำมาประมวลผล แล้วแสดงผลโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ถ้าขาดหน่วยการทำงานในข้อใด
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
  แรม ซีพียู
  เมาส์ สแกนเนอร์
  ลำโพง เครื่องพิมพ์
  จอภาพ แป้นพิมพ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile