แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรมสต๊อก

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
2. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
3. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  สอบถามการเคลื่อนไหว
  สอบถามใบเบิกที่ยังไม่ออกใบกำกับภาษี
  สอบถามสินค้าคงเหลือ
  สอบถามใบขายสินค้า
4. เมื่อเราสร้างข้อมูลสินค้าผิด เราควรทำอย่างไร
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าตามสาขา
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าหลัก
  แจ้งผู้เกี่ยวข้อ ให้ปรับเปลี่ยนให้
  ถูกทุกข้อ
5. โดยทั่วไปทางสนง. สั่งห้ามแก้ข้อมูลในส่วนไดของสินค้าตามสาขา
  ชื่อสินค้า - ราคาซื้อล่าสุด - หน่วยนับ - รุ่น
  ราคาขาย - ชื่อสินค้า - ราคาซื้อ - ผู้ผลิต
  ชื่อสินค้า - ราคาขาย - รุ่น - บาร์โค๊ต
  รหัสเจ้าหนี้ - ชื่อสินค้า - เลขที่ใบสั่งซ้อ
6. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  ออกใบเบิกหน้าร้าน
  ออกใบเบิกให้ศูนย์บริการ
  ออกใบรับคืนหน้าร้าน
  ออกใบรับคืนศูนย์บริการ
7. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายศูนย์บริการ
  เลขที่ใบแจ้งซ่อม
  เลขที่ใบเสนอราคา
  เลขที่เจ้าหนี้
  รหัสบริการ
8. (ความรู้ทั่วไป) หม้อลมเบรกลูกหลัง ระหว่าง 300 และ 380 แรงใช้ร่วมกันได้ไหม
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันได้
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันไม่ได้
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380 แล้วต้องเปลี่ยนชุดซ่อม
9. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  บันทึกคืนสินค้าหน้าร้าน
  บันทึกรับคืนอะไหล่จากศูนย์บริการ
  บันทึกคืนสินค้าออกใบลดหนี้
  บันทึกคืนสินค้าผู้จำหน่าย
10. ราการไดไม่อยู่ในกลุ่มระบบสินค้าคงคลัง
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ใบเสนอราคา
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ออกใบส่งสินค้า - รายงานขายหน้าร้าน
  ออกใบเบิกหน้าร้าน - ใบลดหนี้ - ใบโอนอะไหล่ระหว่างสาขา - ใบคืนหน้าร้าน
  ออกใบซ่อมงานนอก - ออกใบกำกับหน้าร้าน - รายงานขายสินค้า - สินค้ายังไม่ออกใบกำกับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile