แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การคืนอะไหล่หน้าร้าน มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  เบิกอะไหล่ > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  จ่ายอะไหล่ > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
2. ปุ่มไดต่อไปนี้ห้ามมิให้ใช้งานโดย "เด็จขาด"
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
  ปุ่ม F8
3. การเพิ่มข้อมูลสินค้าขั้นตอนไดไม่เกี่ยวข้อง
  กำหนดข้อมูลสินต้า
  สินค้าหลัก
  สินค้าตามสาขา
  ข้อมูลเบื้องต้น
4. (ความรู้ทั่วไป) หม้อลมเบรกลูกหลัง ระหว่าง 300 และ 380 แรงใช้ร่วมกันได้ไหม
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันได้
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันไม่ได้
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380 แล้วต้องเปลี่ยนชุดซ่อม
5. ราการไดไม่อยู่ในกลุ่มระบบสินค้าคงคลัง
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ใบเสนอราคา
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ออกใบส่งสินค้า - รายงานขายหน้าร้าน
  ออกใบเบิกหน้าร้าน - ใบลดหนี้ - ใบโอนอะไหล่ระหว่างสาขา - ใบคืนหน้าร้าน
  ออกใบซ่อมงานนอก - ออกใบกำกับหน้าร้าน - รายงานขายสินค้า - สินค้ายังไม่ออกใบกำกับ
6. โดยทั่วไปทางสนง. สั่งห้ามแก้ข้อมูลในส่วนไดของสินค้าตามสาขา
  ชื่อสินค้า - ราคาซื้อล่าสุด - หน่วยนับ - รุ่น
  ราคาขาย - ชื่อสินค้า - ราคาซื้อ - ผู้ผลิต
  ชื่อสินค้า - ราคาขาย - รุ่น - บาร์โค๊ต
  รหัสเจ้าหนี้ - ชื่อสินค้า - เลขที่ใบสั่งซ้อ
7. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  ออกใบเบิกหน้าร้าน
  ออกใบเบิกให้ศูนย์บริการ
  ออกใบรับคืนหน้าร้าน
  ออกใบรับคืนศูนย์บริการ
8. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  ในหน้าแฟ้นสินค้าตามสาขา
  ในหน้าแฟ้นสินค้าหลัก
  ในหน้าสอบถ้าอะไหล่เลื่อนไหว
  ในหน้าใบสั้งซื้อสินค้า
9. รูปข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เครดิต)

  เงินเชื่อ 1
  เงินเชื่อ 2
  เงินเชื่อ 3
  เงินเชื่อ 4
10. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  ใบรับสินค้า
  ใบรับลดหนี้
  ใบคืนสินค้าหน้าร้าน
  ใบโอนสินค้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile