แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายศูนย์บริการ
  เลขที่ใบแจ้งซ่อม
  เลขที่ใบเสนอราคา
  เลขที่เจ้าหนี้
  รหัสบริการ
2. การคืนอะไหล่หน้าร้าน มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  เบิกอะไหล่ > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  จ่ายอะไหล่ > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
3. รูปข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เครดิต)

  เงินเชื่อ 1
  เงินเชื่อ 2
  เงินเชื่อ 3
  เงินเชื่อ 4
4. การรับสินค้าเข้าสต๊อก มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง) เลียงตามระบบ
  รหัสเข้าหนี้ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > บันทึกตั้งหนี้ > รายการอะไหล่
  รหัสเข้าหนี้ > พนักงาน > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบสั่งซื้อ > รายการอะไหล่
  เลขที่ใบสั่งซื้อ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > แก้ไขรายการอะไหล่ >
  ไม่มีข้อไดถูก
5. ปุ่มไดต่อไปนี้ห้ามมิให้ใช้งานโดย "เด็จขาด"
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
  ปุ่ม F8
6. ขั้นตอนการบันทึกประวัติลูกค้า กรณีลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัท (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  นิติบุคคล > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำตัวประชาชน > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  บุคคลธรรมดา > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำทะเบียนการค้า > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  บุคคลธรรมดา > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำตัวประชาชน > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
  นิติบุคคล > กลุ่มลูกค้า > ชื่อลูกค้า > เลขประจำทะเบียนการค้า > ที่อยู่ > หมายเหตุ > Email
7. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  ออกใบเบิกหน้าร้าน
  ออกใบเบิกให้ศูนย์บริการ
  ออกใบรับคืนหน้าร้าน
  ออกใบรับคืนศูนย์บริการ
8. ข้อไดกล่าวไม่ถูกต้อง ในการคืนอะไหล่จากศูนย์บริการ
  ต้องทำคืนอะไหล่ทั้งหมดในใบจ่าย
  ต้องทำคืนอะไหล่จำนวนที่ต้องการคืน
  ไม่ต้องออกใบคืน แค่กดแก้ไขหน้าใบจ่าย
  ทำได้ทั้งข้อ ก และ ข
9. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  ปรับปรุงราคาทุนเริ่มต้น
  ปรับปรุงราคาทุนเฉลี่ย
  ปรับปรุงยอดสินค้า
  ไม่มีข้อไดถูก
10. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปกำไร
  รายงานใบกำกับภาษี
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile