การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การบวกเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๔๘+๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๑
  ๑๓๐
  ๓๖
  ๑๐๙
2. ๙๗+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๐
  ๒๓
  ๑๐๙
  ๓๗
3. ๙๗+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๖
  ๑๓๖
  ๕๖
  ๙๒
4. ๕๖+๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๙๐
  ๑๐๒
  ๙๒
5. ๒๓+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๙๒
  ๖๔
  ๔๒
6. ๕๙+๑๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๔๙
  ๗๒
  ๔๘
7. ๓๘+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๖
  ๘๗
  ๑๓๖
  ๑๑๓
8. ๔๘+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๕๗
  ๙๘
  ๙๑
9. ๓๙+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๔๓
  ๖๔
  ๙๓
10. ๗๙+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๖๔
  ๑๐๗
  ๔๒
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile