การคูณ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 2x5 เท่ากับเท่าไร
  7
  8
  9
  10
2. 2x10 เท่ากับเท่าไร
  20
  21
  22
  23
3. 7x7 เท่ากับเท่าไร
  14
  48
  49
  50
4. 5x5 เท่ากับเท่าไร
  10
  15
  20
  25
5. 2x4 เท่ากับเท่าไร
  6
  7
  8
  9
6. 2x12 เท่ากับเท่าไร
  23
  24
  25
  26
7. 6x6 เท่ากับเท่าไร
  12
  22
  30
  36
8. 9x9 เท่ากับเท่าไร
  80
  81
  82
  83
9. 2x11 เท่ากับเท่าไร
  13
  22
  23
  24
10. 10x10 เท่ากับเท่าไร
  97
  98
  99
  100
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile