เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คนที่พูดโกหกจนเป็นนิสัย จะเกิดผลเสียอย่างไร
  ไม่มีคนพูดด้วย
  ไม่มีคนเชื่อถือ
  ไม่มีคนรัก
  ขาดสติ
2. สันโดษ หมายถึงข้อใด
  ความไม่อยาก
  ความไม่กระตือรือร้น
  ความไม่ยินดีในของตน
  ความรู้จักอิ่มรู้จักพอ
3. ข้อใดเป็นผลเสียมากที่สุดของการคบคนชั่วเป็นมิตร
  ผู้คนรังเกียจ
  พ่อแม่เสียใจ
  ถูกชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ดี
  เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
4. คัมภีร์ขุททกนิกาย อยู่ในหมวดใด
  พระสูตร
  พระวินัยปิฎก
  พระสุตตันตปิฎก
  พระอภิธรรมปิฎก
5. คนโกรธ 4 ประเภท เมื่อเปรียบกับอสรพิษ ประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
  อสรพิษที่มีพิษแล่น แต่พิษไม่ร้าย
  อสรพิษที่มีพิษไม่แล่น แต่มีพิษร้าย
  อสรพิษที่มีพิษแล่นและมีพิษร้าย
  อสรพิษที่มีพิษไม่แล่นและมีพิษไม่ร้าย
6. การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ควรเริ่มต้นด้วยการมีคุณธรรมข้อใด
  ฉันทะ
  วิริยะ
  จิตตะ
  วิมังสา
7. “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” มีความหมายตรงกับข้อใด
  คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
  คนที่มีความเพียรจะมีแต่ความสุข
  คนมีทุกข์เพราะมีงานมาก
  คนขยันจะมีความเพียร
8. ปัญญาทางธรรมทำให้เกิดผลในข้อใด
  เป็นคนที่ฉลาด
  มีความจำดีเยี่ยม
  สอบได้คะแนนมาก
  มองเห็นความจริงของชีวิต
9. ถ้าเราอยากรักษาศีลข้อ 1 ให้สมบูรณ์ ต้องฝึกคุณธรรมข้อใดควบคู่กัน
  ความซื่อสัตย์
  ความเมตตากรุณา
  ความสำรวมในกาม
  การมีสติสัมปชัญญะ
10. “อสรพิษที่มีพิษไม่แล่น แต่พิษร้าย” เปรียบเสมือนคนโกรธประเภทใด
  โกรธง่าย หายเร็ว
  โกรธง่าย โกรธนาน
  โกรธยาก โกรธไม่นาน
  โกรธยาก โกรธนาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile