การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่
  ดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3
  เส้นใบเป็นร่างแห
  ลำต้นมีข้อปล้องเห็นชัดเจน
  รากเป็นระบบรากฝอย
2. ประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยชอบรับประทานอาหารที่เป็นปลาดิบพวกปลาร้า ทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อตับ โรคนั้นเกิดจากสัตว์อะไร
  แมงดาทะเล
  พยาธิใบไม้
  พยาธิปากขอ
  พยาธิโรคเท้าช้าง
3. สัตว์ในข้อใดที่เป็นพวกเดียวกันทั้งหมด
  วาฬ ค้างคาว หนู
  ปลาดุก ปลาดาว ปลาหมอ
  หอยมุก หอยเม่น หอยแครง
  ปลาหมึก ปลาทู ปลาสวาย
4. ถ้าต้องการขยายพันธุ์กล้วยไม้เป็นจำนวนมากเพื่อจำหน่าย ควรเลือกวิธีการใดขยายพันธุ์จะเหมาะสมที่สุด
  ติดตา
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การโคลน
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของปลา
  มีหัวใจ 2 ห้อง
  หายใจด้วยปอด
  เป็นสัตว์เลือดเย็น
  มีถุงลมช่วยให้ลอยตัวในน้ำระดับต่างๆได้
6. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  สัตว์ที่เป็นประโยชน์และสัตว์ที่มีโทษ
  สัตว์ที่มีเลือดสีแดงและสัตว์ที่มีเลือดไม่มีสี
  สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
  สัตว์ที่อยู่บนบกและสัตว์ที่อยู่ในน้ำ
7. เวลางูเลื้อยไปตามทางนั้น มันจะแลบลิ้นออกมาเสมอ ถามว่าลิ้นของงูเทียบได้กับอวัยวะอะไรของคนที่ทำหน้าที่เหมือนกัน
  ลิ้น
  ฟัน
  เหงือก
  หู
8. การผสมเทียมปลา เราต้องฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  แม่ปลามีความต้านทานโรคสูง
  แม่ปลาสร้างไข่จำนวนมากขึ้นกว่าเดิม
  แม่ปลามีไข่สุกเร็วขึ้น
  พ่อปลาสร้างน้ำเชื้อมากขึ้น
9. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก และอยู่ในประเทศไทย คือ
  หนูถีบจักร
  หมีโคอะล่า
  แมวแคระ
  ค้างคาวหน้าหมู หรือค้างคาวคุณกิตติ
10. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ คืออะไร
  ชะนี
  ตุ่นปากเป็ด
  ม้าลาย
  สมเสร็จ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile