O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. องค์ประกอบใดที่ทำให้ในแต่ละนิวคลีโอไทด์ของสายอาร์เอ็นเอมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
  หมู่ฟอสเฟต
  น้ำตาลไรโบส
  ไนโตรเจนเบส
  น้ำตาลเพนโทส
2. อั้มนำนก 2 ชนิดที่มีลักษณะคล้ายกัน มาเลี้ยงไว้ด้วยกัน ให้อาหารและดูแลเหมือนกัน เนื่องจากต้องการให้นกผสมพันธุ์ออกลูกออกหลาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป พบว่านกไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ ข้อสรุปใดถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
  นก 2 ชนิดนี้อยู่ต่างสปีชีส์กัน
  นก 2 ชนิดนี้กินแมลงต่างชนิดกัน
  เสียงเรียกหาคู่ของนก 2 ชนิดนี้ต่างกัน
  ลำตัวของนก 2 ชนิดนี้มีขนาดต่างกันมาก
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน
  ผู้ผลิตเป็นจุดเริ่มต้นของโซ่อาหารทุกชนิด
  ระบบนิเวศใดที่มีสายใยอาหารซับซ้อนมาก แสดงว่าระบบนิเวศนั้นมีความสมดุล
  จุลินทรีย์มีบทบาทในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดพลังงาน
  โซ่อาหารที่มีจำนวนสิ่งมีชีวิตมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ โซ่อาหารยิ่งได้รับพลังงานน้อยลง
4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของออโตโซม
  ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิต
  กำหนดเพศและลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
  ควบคุมการแสดงออกเกี่ยวกับเพศในสิ่งมีชีวิต
  กำหนดการจับคู่ของยีน หรือการจับคู่ของโครโมโซม
5. สิ่งมีชีวิตบุกเบิกพวกแรกที่เปลี่ยนหินไปเป็นดินคือพวกใด
  มอสและเฟิร์น
  เฟิร์นและหญ้า
  หญ้าและพุ่มไม้
  ราและสาหร่ายที่อยู่ร่วมกัน
6. เซลล์ในระยะใดเหมาะสมต่อการศึกษารูปร่างและลักษณะของโครโมโซมมากที่สุด
  ระยะที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์
  ระยะเมทาเฟสซึ่งโครโมโซมเรียงอยู่ตรงกลางเซลล์
  ระยะโพรเฟสซึ่งกำลังเกิดกระบวนการคลอสซิงโอเวอร์
  ระยะอินเตอร์เฟสซึ่งมีการสะสมสารต่างๆ สำหรับการแบ่งเซลล์
7. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของภูมิคุ้มกันที่รับมาแต่กำเนิด
  ไม่มีการจดจำแอนติเจน
  ไม่มีความจำเพาะเจาะจง
  มีการตอบสนองทันที รวดเร็ว และรุนแรง
  กลไกการป้องกันสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีการจับกินและย่อยทำลาย
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  ลักษณะบางอย่างของลูกอาจเหมือนปู่ ย่า ตา ยายได้
  ลักษณะของลูกที่ต่างจากพ่อหรือแม่เกิดจากการกลาย
  ลักษณะของลูกต้องเหมือนพ่อและแม่เสมอ ไม่มีทางเหมือนบุคคลอื่นได้
  ลักษณะต่างๆ ของลูกต้องเหมือนพ่อและแม่เท่านั้น เพราะลูกเกิดจากกการรวมตัวของไข่ของแม่และอสุจิของพ่อ
9. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วยเหยี่ยว งู กระรอก หญ้า และตั๊กแตน สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีมวลชีวภาพน้อยที่สุด
  งู
  เหยี่ยว
  หญ้า
  กระรอกและตั๊กแตน
10. ส่วนประกอบในข้อใดที่พบในดีเอ็นเอแต่ไม่พบในอาร์เอ็นเอ
  น้ำตาลดีออกซีไรโบส
  น้ำตาลไรโบส และเบสไทมีน
  น้ำตาลดีออกซีไรโบส และเบสไทมีน
  น้ำตาลดีออกซีไรโบส และเบสยูราซิล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile