แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  ซิฟิลิส ฝีมะม่วง
  เอดส์ ซาร์ส
  หนองใน ปากเท้าเปื่อย
  หนองในเทียม ไข้หวัดนก
2. ผลกระทบที่เกิดจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ข้อใดรุนแรงที่สุด
  เสียชีวิต
  เสียค่ารักษาพยาบาลมาก
  เกิดความทุกข์ทั้งทางกายและใจ
  ทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อนและอับอาย
3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อข้อใดมากที่สุด
  สังคม
  ตนเอง
  ครอบครัว
  ประเทศชาติ
4. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร
  ขาดความยับยั้งชั่งใจ
  คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย
  คิดว่าตนเองรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้
  ถูกฝ่ายชายพูดจาหว่านล้อมหรือใช้วิธีขู่บังคับ
5. เกราะป้องกันสำหรับผู้หญิงให้ห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคือข้อใด
  มีคนรักคนเดียว
  เมื่ออยู่กันในที่ลับตาสองต่อสองต้องระวังตัว
  ยอมให้ฝ่ายชายสัมผัสและโอบกอดได้ในบางครั้งเท่านั้น
  พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
6. ถ้าเพื่อนชายชวนไปดูภาพยนตร์รอบดึกสองต่อสอง นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
  ให้เพื่อนชายชวนเพื่อนที่มีคู่รักไปอีกคู่
  ควรปฏิเสธเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
  ลองไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสกลับบ้าน
  ปฏิเสธไม่ได้เพราะเพื่อนชายจะไม่พอใจ
7. พฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์มากที่สุด
  การดื่มสุราและใช้สารเสพติด
  การเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมย์
  การมีเพศสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยาของตน
  การใช้บริการจากหญิงขายบริการโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย
8. การป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วิธีใดดีที่สุด
  มีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
  มีเพศสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง
  หลีกเลี่ยงการรับถ่ายเลือดที่ไม่ผ่านการตรวจ
  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
9. สถานการณ์ในข้อใดต่อไปนี้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
  ให้เพื่อนชายจับมือถือแขน
  ไปเที่ยวสวนสาธารณะเป็นคู่ๆ
  อยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสอง
  ไปเที่ยวสถานเริงรมย์กับกลุ่มเพื่อน
10. พฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
  ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกัน
  ดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน
  ใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น
  สัมผัสเนื้อตัวของผู้ที่เป็นเอดส์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile