สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คำพังเพย
  กบในกะลงครอบ
  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
  จับแพะชนแกะ
  เป็นคำพังเพยทุกข้อ
2. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา เป็นคำประเภทใด
  สุภาษิต
  สำนวน
  คำพังเพย
  คติพจน์
3. คำพังเพย คือ ข้อใด
  สำนวนชนิดหนึ่ง
  ใช้เปรียบเทียบ
  ใช้ติชม
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือความหมายของ สุภาษิต
  ข้อความที่สั้น กะทัดรัด
  ถ้อยคำที่ดีงาม ใช้สั่งสอน
  เป็นข้อความที่มีคารมคมคาย
  ใช้เปรียบเทียบเรื่องต่างๆ
5. เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก เป็นข้อความประเภทใด
  สำนวน
  สุภาษิต
  คำพังเพย
  คติพจน์
6. สำนวนใด มีความหมายว่ายืนกรานไม่ยอมรับ
  ยกเมฆ
  ชักแม่น้ำทั้งห้า
  เด็กเลี้ยงแกะ
  กระต่ายขาเดียว
7. ผู้ชายคนนั้นดูเก่งมาก แต่กลับทำอะไรไม่เป็นเลย ตรงกับสำนวนใด
  เหลือบ่ากว่าแรง
  ผักชีโรยหน้า
  ท่าดีทีเหลว
  มือเปล่า
8. เธอเป็นคนมืออ่อน น่าชื่นชม คำว่า มืออ่อน มีความหมายว่าอย่างไร
  มือนุ่ม
  มีความนอบน้อม
  มีความขยัน
  มีมารยาท
9. ข้อใด ไม่ใช่คำพังเพย
  กระต่ายตื่นตูม
  ไก่ได้พลอย
  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  ชักแม่น้ำทั้งห้า
10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คำสุภาษิต
  รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
  มือแข็ง
  เก็บเล็กผสมน้อย
  ข้อ 2. และ 3. ถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile