งานเกษตร

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำมะม่วงกวน
  เติมน้ำตาลทรายลงบนแผ่นมะม่วงกวน
  บดเนื้อมะม่วงให้ละเอียดและใส่เกลือ
  ตั้งไฟเคี่ยวมะม่วงจนเหนียว
  นำมะม่วงกวนไปตากแดด
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปในข้อใดได้จากการแปรรูปพืชตระกูลถั่ว
  เส้นกวยจั๊บ
  น้ำมันพืช
  กุนเชียง
  น้ำตาล
3. อุปกรณ์ใดมีความสำคัญที่สุดในการจัดสวนในตู้
  ตู้ปลา
  ก้อนหิน
  น้ำตกจำลอง
  ต้นกระบองเพชร
4. ถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ลงมติเลือกแบบการจัดสวนในภาชนะที่นักเรียนไม่ชอบ���� นักเรียนจะทำอย่างไร
  ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน
  ปฏิบัติตามมติส่วนใหญ่อย่างไม่เต็มใจ
  ปฏิบัติตามมติส่วนใหญ่ด้วยความเต็มใจ
  โน้มน้าวให้เพื่อนในกลุ่มเห็นด้วยกับตนเองให้ได้
5. การดูแลรักษาสวนในภาชนะควรปฏิบัติอย่างไร
  รดน้ำให้ชุ่มทุกเช้าแต่ไม่แฉะ
  ใส่ไส้เดือนลงไปเพื่อช่วยดูแลรักษาดิน
  ปล่อยตามธรรมชาติไม่ต้องดูแลอะไร
  ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทุกวัน
6. การจัดสวนในภาชนะตามข้อใดจะเสร็จเร็ว และประหยัดแรงงานมากที่สุด
  ให้หัวหน้ากลุ่มทำงานคนเดียว
  สมาชิกทุกคนทำงานอย่างเดียวกัน
  ลอกเลียนแบบการจัดสวนในภาชนะของกลุ่มอื่น
  สมาชิกแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันทำงานตามความถนัด
7. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดสวนในภาชนะ
  นำไปขายให้เพื่อน
  สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว
  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
8. ผลไม้ชนิดใดบ้างที่สามารถแปรรูปด้วยวิธีการกวน
  ชมพู่ �ขนุน
  แตงโม �ส้มเขียวหวาน
  ทุเรียน ��สับปะรด
  น้อยหน่า �พุทรา
9. ถ้าบริเวณที่วางสวนในภาชนะมีแสงน้อยควรเลือกใช้พืชชนิดใด
  ไม้แคระ
  บอนไซ
  พลูด่าง
  ปาล์ม
10. ข้อใดเป็นการทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ
  ยกผลงานที่ทำเสร็จแล้วให้หัวหน้ากลุ่ม
  ให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มทำงานอย่างเต็มที่โดยตนเองยืนดูเฉย ๆ
  รับอาสาไปหาซื้อวัสดุตกแต่งสวนในภาชนะแทนเพื่อนที่บ้านอยู่ไกล
  เมื่อทำงานในหน้าที่ของตนเองยังไม่เสร็จก็ไปช่วยเพื่อนกลุ่มอื่นทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile