O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้วัยรุ่นนิยมแต่งกายให้เป็นจุดเด่นของตนเองคือ
  ต้องการเลียนแบบดารานักร้อง
  ต้องการเลียนแบบคนที่ตนเองชื่นชอบ
  ต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง
  ต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูงและเพศตรงข้าม
2. วิธีการใดที่ได้ผลดีที่สุดในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ
  การให้คำมั่นสัญญา
  การควบคุมตนเอง
  การวางกรอบพฤติกรรม
  การเตือนความจำ
3. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกาย
  ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  ควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
  ควบคุมระดับเลือดในร่างกาย
  ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย
4. ข้อใดเป็นการใช้ทักษะปฏิเสธที่ไม่เหมาะสม
  ปฏิเสธด้วยคำตอบที่น่าเชื่อถือ ท่าทีจริงจัง
  เมื่อถูกรบเร้า ให้หลีกเลี่ยงและปฏิเสธด้วยถ้อยคำสุภาพ
  แสดงพฤติกรรมที่สุภาพในการปฏิเสธควบคู่กับคำพูด
  พูดตัดบท แสดงความไม่พอใจ และตอบโต้ทันที
5. เมื่อแต่งงานแล้วควรจะคบเพื่อนหรือไม่
  ไม่ควร เพราะเพื่อนอาจชวนเที่ยวทำให้ไม่มีเวลาสำหรับครอบครัว
  ไม่ควร เพราะเพื่อนอาจรบกวนเรื่องเงินทำให้เกิดปัญหาครอบครัว
  ควร แต่ต้องจัดแบ่งเวลาในการพบปะเพื่อนและครอบครัวให้พอดี
  ควร และปฏิบัติต่อเพื่อนเหมือนเดิมทุกอย่าง
6. ธิดามีอาชีพเป็นพนักงานขายของหน้าร้านมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ธิดาควรมีวิธีดูแลระบบทางเดินปัสสาวะที่ถูกต้องอย่างไร
  ทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังการขับถ่าย
  ถ่ายปัสสาวะจนหมด และดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว
  ไม่กลั้นปัสสาวะ และทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังการขับถ่ายทุกครั้ง
  ดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว ถ่ายปัสสาวะจนหมด และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
7. หากนักเรียนช่วยคนขึ้นมาจากการจมน้ำสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด
  เขย่าตัวพร้อมเรียกผู้ป่วย
  นำน้ำออกจากปอดของผู้ป่วยให้หมด
  การปลดสิ่งที่รัดตรึงร่างกาย เช่น เข็มขัด
  ตะแคงหน้าใกล้จมูกผู้ป่วยเพื่อสังเกตการหายใจ
8. พฤติกรรมของบุคคลใดที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
  จุ๋มไปดูหนังกับก้องสองต่อสอง
  บอลรู้จักกับเอ๋ทางอินเทอร์เน็ตแล้วนัดเจอกัน
  บอยเจอกับนกที่งานปาร์ตี้แล้วไปค้างคืนด้วยกัน
  นุ่นชอบใส่เสื้อเกาะอกไปเที่ยวในผับ
9. ข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างเสริมความสามัคคีในโรงเรียน
  มีการอบรมจริยธรรม
  จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
  ลงโทษผู้กระทำความผิดตามระเบียบของโรงเรียน
  จัดให้มีโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์
10. ถ้านักเรียนต้องการเป็นผู้มีสุขภาพดี นักเรียนจะวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร
  ปฏิบัติตามหลักคนไทยไร้พุง
  ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
  ปฏิบัติตามหลักการออกกำลังกาย
  ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile