มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ จะทำให้เกิดผลเสียในแง่ใด
  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
  อาจทำให้ฟันผุ
  ทำให้กินข้าวไม่ได้
  ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
2. เหตุใดจึงควรงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
  ย่อยสลายยาก
  ไม่สะอาด
  มีราคาแพง
  หาซื้อยาก
3. ข้อใดไม่ใช่การให้บริการของคลินิก
  ตรวจรักษาผู้ป่วย
  จำหน่ายยา
  ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
  พาผู้ป่วยไปบริจาคร่างกาย
4. การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยครั้ง ทำให้เกิดผลเสียอย่างไร
  ทำให้ดวงตาฝ้าฟาง
  ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง
  ทำให้เกิดอาการหิวบ่อยๆ
  ทำให้เป็นโรคขาดสารอาหาร
5. การล้างมือหลังขับถ่ายเสร็จแล้ว มีผลดีในแง่ใด
  ทำให้มีอายุยืนยาว
  ทำให้มีผิวพรรณดี
  ทำให้เล็บสวยเงางาม
  ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรค
6. อาหารที่ใส่สารฟอร์มาลินจะมีลักษณะอย่างไร
  กรอบและเด้ง
  มีสีขาวอยู่เสมอ
  สดและไม่เน่าเสียง่าย
  มีรสชาติหวาน
7. การอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่มีน้ำเน่าเสียมีผลเสียต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง
  ทำให้สุขภาพจิตไม่ดี
  ทำให้เพื่อนๆ ไม่คบ
  ทำให้เจ็บป่วยบ่อย
8. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรยึดหลักตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
  มีฉลากระบุวันหมดอายุ
  มีดาราเลือกใช้
  มีความจำเป็นต้องใช้
9. ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของอหิวาตกโรค
  น้ำที่นิ่ง
  กองขยะมูลฝอย
  พื้นดินที่ชื้นแฉะ
  บนต้นไม้ใหญ่
10. ข้อใดเป็นหลักการจัดอาหารตามธงโภชนาการ
  ในแต่ละมื้อ ให้กินอาหารมากๆ
  ควรกินอาหารมื้อเช้าน้อยกว่ามื้อเย็น
  ควรกินอาหารไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน
  วัยผู้ใหญ่ไม่ควรดื่มนม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile