ข้อสอบหลังเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4

,ให้นักเรียน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
  ซีดี ดีวีดี
  แผ่นดิสก์
  แฟลชไดรฟ์
  คอมพิวเตอร์
2. ข้อใดคือความหมายของ " เทคโนโลยีสารสนเทศ "
  คือ กานำความคิด วิธีการ มาสร้างสิงอำนวยความสะดวก
  คือ ข้อลูต่างๆ ที่มีโประโยชน์
  คือ วิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล
  คือ อุปกรณ์ ทุกอย่าง ที่มีบนโลกใบนี้
3. ข้อใดคือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
  จอภาพ เครื่องคอม สายไฟ
  เมาส์ แป้นพิมพ์ และ จานดาวเทียม
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  หลอดไฟ จอภาพ เมาส์
4. ข้อใดไม่ใช้ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  จอภาพ
  โทรศัพท์
5. ข้อใดไม่ใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่ทำสำเนาเอกสารและการสือสาร
  เครื่องถ่ายเอกสาร
  โทรศัพท์มือถือ
  โทรศัพท์บ้าน
  เฟสบุ๊ค
6. ข้อใดไม่ใช้ ประเภทของอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์สร้างข้อมูล
  อุปกรณ์ประมาลผล
  อุปกรณ์แสดงผล
  อุปกรณ์รับข้อมูล
7. ข้อใดไม่ใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่ทำสำเนาเอกสารและการสือสาร
  เครื่องถ่ายเอกสาร
  โทรศัพท์มือถือ
  โทรศัพท์บ้าน
  เฟสบุ๊ค
8. ข้อใดไม่ใช้ ประเภทของอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์สร้างข้อมูล
  อุปกรณ์ประมาลผล
  อุปกรณ์แสดงผล
  อุปกรณ์รับข้อมูล
9. ข้อใดคือ อุปกรณ์รับข้อมูล ของคอมพิวเตอร์
  เมาส์ และ แป้นพิมพ์
  จอภาพ
  ซีพียู
  ซีดี ดีวีดี
10. ข้อใดคือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
  คอมพิวเตอร์
  ลำโพง
  เครื่องอ่านรหัสแท่ง
  โทรทัศน์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile