เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าทราบเพียงข้อมูลละติจูด ซึ่งเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เราจะสามารถทราบข้อมูลใดได้อย่างชัดเจน
  ภูมิอากาศ
  ลมประจำถิ่นที่พัดมา
  ความกดอากาศ
  เวลาท้องถิ่น
2. แผนที่เล่ม เกิดจากการรวบรวมแผนที่ประเภทใด
  แผนที่เฉพาะเรื่องกับแผนที่ภูมิประเทศ
  แผนที่ภูมิประเทศกับแผนที่ภูมิอากาศ
  แผนที่เฉพาะเรื่องกับแผนที่ภูมิอากาศ
  ลูกโลกและแผนที่เฉพาะเรื่อง
3. แผนที่ที่แสดงการปกครองของแต่ละจังหวัดหรือประเทศ คือแผนที่ใด
  แผนที่กายภาพ
  แผนที่ภูมิประเทศ
  แผนที่รัฐกิจ
  แผนที่เฉพาะเรื่อง
4. เส้นกั้นขอบเขตรายละเอียดบริเวณแผนที่กับพื้นที่นอกเขตแผนที่ หมายถึงข้อใด
  เส้นขอบระวางแผนที่
  เส้นขอบแผนที่ภายนอก
  เส้นกั้นแผนที่
  เส้นแบ่งเขตแผนที่ภายนอก
5. เครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆบนแผนที่ เรียกว่าอะไร
  สัญลักษณ์
  รูปแทน
  ตราสัญลักษณ์
  เครื่องหมาย
6. ถ้าต้องการรู้ปริมาณน้ำฝนหรือจำนวนประชากร ควรใช้แผนที่ประเภทใด
  แผนที่ป่าไม้
  แผนที่แสดงคุณลักษณะ
  แผนที่แสดงปริมาณ
  แผนที่ลายเส้น
7. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมมากที่สุด
  ตำรวจใช้ติดตามรถที่ถูกโจรกรรม
  ศึกษาเส้นทางเดินรถไฟ
  ดูปริมาณประชากรในแต่ละภาค
  ดูสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของโลก
8. ปัจจุบันเรานิยมใช้สิ่งใดแทนสัญลักษณ์บอกข้อมูลในแผนที่
  เส้นไอโซบาร์
  ตัวเลข
  รูปภาพ
  สี
9. ข้อใดคือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นพิภพ
  GIS
  GPS
  TAT
  GMM
10. มาดามพุชชี่ต้องการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปหาเน็กที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอไม่เคยไป มาดามพุชชี่ควรเตรียมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใด
  แผนที่ประเทศไทยของกรมทางหลวง
  ลูกโลก
  แผนผังบ้านของเน็ก
  เข็มทิศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile