เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พิกัดทางภูมิศาสตร์คืออะไร
  จุดตัดของลองจิจูดและละติจูด
  จุดตันของเส้นเมริเดียนกรีนิช
  จุดตัดของเส้นขอบระวางแผนที่
  จุดตัดของมาตราส่วน
2. ข้อใดคือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นพิภพ
  GIS
  GPS
  TAT
  GMM
3. GIS คืออะไร
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นพิภพ
  ระบบกำหนดจำนวนประชากร
  ระบบการทำฝนเทียม
4. การนำเสนอข้อมูลแบบใดที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละข้อมูลได้อย่างชัดเจน
  แผนผัง
  แผนภูมิ
  แผนที่
  แผนงาน
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  เส้นลองจิจูด 180 องศาเป็นแนวแบ่งเขตวัน
  ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาเวลาช้ากว่ากัน 30 นาที
  เวลาทางซีกโลกตะวันตกเร็วกว่าซีกโลกตะวันออก
  ประเทศไทยใช้เวลาท้องถิ่น 180 องศาตะวันออก
6. มาดามพุชชี่ต้องการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปหาเน็กที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอไม่เคยไป มาดามพุชชี่ควรเตรียมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใด
  แผนที่ประเทศไทยของกรมทางหลวง
  ลูกโลก
  แผนผังบ้านของเน็ก
  เข็มทิศ
7. เส้นกั้นขอบเขตรายละเอียดบริเวณแผนที่กับพื้นที่นอกเขตแผนที่ หมายถึงข้อใด
  เส้นขอบระวางแผนที่
  เส้นขอบแผนที่ภายนอก
  เส้นกั้นแผนที่
  เส้นแบ่งเขตแผนที่ภายนอก
8. แผนที่ที่แสดงการปกครองของแต่ละจังหวัดหรือประเทศ คือแผนที่ใด
  แผนที่กายภาพ
  แผนที่ภูมิประเทศ
  แผนที่รัฐกิจ
  แผนที่เฉพาะเรื่อง
9. การรับสัญญาณดาวเทียมอาศัยสิ่งใดเป็นหลัก
  คลื่นวิทยุ
  คลื่นแสง
  คลื่นเสียง
  คลื่นการสั่นสะเทือน
10. ข้อใด เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลความ
  เข็มทิศและแอลติมิเตอร์
  เครื่องวัดน้ำฝนและลูกโลก
  รูปถ่ายทางอากาศและจากดาวเทียม
  แผนที่เล่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile