O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ใดมีการใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
  ตู้เย็น
  สวิตช์หรี่ไฟ
  โทรศัพท์มือถือ
  จอโทรทัศน์แอลอีดี
2. สีของดาวฤกษ์ในข้อใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด
  แดง
  ขาว
  เหลือง
  ส้มแดง
3. วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีความต้านทานไฟฟ้า 12 กิโลโอห์ม มีกระแสไฟฟ้า 30 มิลลิแอมแปร์ จงคำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
  36 มิลลิโวลต์
  36 กิโลโวลต์
  0.36 มิลลิโวลด์
  360 โวลต์
4. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อง
  กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต้านทานไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
  อุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของประจุ
  อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
  อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
6. การใช้กล้องโทรทรรศน์ติดตั้งบนโลก ส่องดูดาวบนท้องฟ้าจะรับได้เพียงคลื่นไมโครเวฟ และแสงสี ที่มองเห็นได้เท่านั้น เพราะเหตุใด
  รังสีอื่นๆ จะสะท้อนกลับหมด
  รังสีอื่นๆ ถูกบรรยากาศของโลกดูดไว้
  กล้องโทรทรรศน์มีสมบัติไม่ดีพอที่จะรับคลื่นอื่นๆ ได้
  รังสีจากดวงดาวมีเพียงคลื่นไมโครเวฟและแสงสีเท่านั้น
7. นักวิทยาศาสตร์ทราบอายุของระบบสุริยะได้จากสิ่งใด
  ดาวหาง
  ดวงอาทิตย์
  ดาวเคราะห์บางดวง
  อุกกาบาตที่ตกลงสู่โลก
8. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวพลูโต
  ดาวอังคาร
9. หลอดไฟฟ้า 220 V 80 W ถ้าใช้นาน 20 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่ยูนิต
  0.8 ยูนิต
  1.6 ยูนิต
  2.4 ยูนิต
  3.2 ยูนิต
10. อุปกรณ์ใดเป็นการใช้ประโยชน์จากไดโอดเปล่งแสง
  พัดลมไฟฟ้า
  จอโทรทัศน์แอลซีดี
  หน้าจอคอมพิวเตอร์
  หลอดฟลูออเรสเซนต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile