คำราชาศัพท์

,,คำราชาศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำใดต่อไปนี้ใช้คำนำหน้าผิด
  พระแท่น
  ทรงแส้
  ทรงพ่วงพี
  ทรงคม
2. กริยาใดเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว จะใช้คำ ทรง นำหน้าอีกไม่ได้
  ขอบใจ
  ชุบเลี้ยง
  ประทม
  ยินดี
3. การใช้คำพระบรมใช้สำหรับบุคคลใดเท่านั้น
  พระมหากษัตริย์เท่านั้น
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระชนนี
  พระองค์เจ้าที่เป็นพี่ชายของพระเจ้าแผ่นดิน
4. คำใดใช้นำหน้าคำนามราชาศัพท์ที่ทำให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์
  ทรง
  เสด็จ
  พระราช
  พระ
5. พระราชโองการ คำนี้ใช้สำหรับบุคคลใดต่อไปนี้
  ใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินทั่วไป
  ใช้สำหรับพระชนนี
6. กริยาใดเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว จะใช้คำ ทรง นำหน้าอีกไม่ได้
  ขอบใจ
  ชุบเลี้ยง
  ประทม
  ยินดี
7. คำว่าทรงยืนใช้สำหรับใคร
  ใช้สำหรับพระราชวงศ์
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
  ใช้สำหรับพระสงฆ์
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์
8. พระราชโองการ คำนี้ใช้สำหรับบุคคลใดต่อไปนี้
  ใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินทั่วไป
  ใช้สำหรับพระชนนี
9. ทรง จะใช้นำหน้าคำกริยาที่มีนามราชาศัพท์ต่อท้ายไม่ได้ตัวอย่างคำว่าอะไร
  พระมหากรุณา
  พระกรุณา
  พระประชวร
  ประทับ
10. คำใดต่อไปนี้ใช้คำนำหน้าผิด
  พระแท่น
  ทรงแส้
  ทรงพ่วงพี
  ทรงคม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile