แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A : Please be quiet. _________
  Don´t talk
  Don´t walk
  Don´t run

2. A : _________ the door.
  Point
  Close
  Run

3. A : __________ to the window.
  Close
  Point
  Open

4. A : Clean the classroom, _________.
  Please
  OK
  Here

5. _________ มีความหมายว่า กระโปรง
  blouse
  skirt
  T ? shirt

6. A : _________ on the road. It´s dangerous.
  Run
  Do run
  Don´t run

7. A : _________ on the grass.
  Don´t talk
  Don´t walk
  Don´t open

8. A : ________, may I go out, please? B
  3
  Hello
  Thank you
  Excuse me
9. _________ มีความหมายว่า ห้องครัว
  bathroom
  kitchen
  bedroom

10. _________ มีความหมายว่า รองเท้า
  shoes
  jeans
  gloves

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile