การเมือง การปกครอง และกฏหมาย

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบอบการปกครองแบบเผด็จการห้ามการดำเนินการตามข้อใด
  การเลือกตั้ง
  การลงทุน
  การประท้วง
  การตั้งพรรคการเมือง
2. พนักงานในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  พนักงานบังคับคดี
  พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  พนักงานยึดทรัพย์
  พนักงานริบทรัพย์
3. เมื่อคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วให้ผู้ต้องหาใดคดีอาญาต้องรับโทษเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายใดที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนั้น
  เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์
  อัยการ
  เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย
  เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
4. การกระทำผิดในคดีอาญาในข้อใดที่จะได้รับโทษขั้นสูงสุด
  การทำร้ายบุพการี
  การค้ายาเสพติด
  การวิ่งราวทรัพย์
  การฆ่าคนโดยไม่เจตนา
5. ข้อใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในขั้นตอนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา
  สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
  สอบสวน
  การจับกุมผู้กระทำผิด
  ควบคุม
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือข้อใด
  ตำรวจ อัยการ ศาล พนักงานบังคับคดี
  อัยการ พนักงานคุมประพฤติ ศาล พนักงานบังคับคดี
  ตำรวจ ทนายความ ศาล พนักงานควบคุมประพฤติ
  ตำรวจ อัยการ พนักงานควบคุมประพฤติ ศาล
7. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับโทษทางอาญาที่เรียงจากโทษหนักมาหาเบาได้ถูกต้อง
  การจำคุก การริบทรัพย์ การประหารชีวิต การปรับ การกักขัง
  การประหารชีวิต การกักขัง การจำคุก การริบทรัพย์ การปรับ
  การจำคุก ประหารชีวิต ริบทรัพย์สิน การปรับ การกักขัง
  ประหารชีวิต การจำคุก การกักขัง การปรับ การริบทรัพย์สิน
8. ในคดีอาญาเจ้าพนักงานของรัฐในข้อใดมีหน้าที่ฟ้องร้องจำเลยต่อศาล
  ตำรวจ
  เจ้าหน้าที่บังคับคดี
  ผู้พิพากษา
  อัยการ
9. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินตามกระบวนการพิจารณาคดีความทางอาญาคือใคร
  ทนายความ
  เจ้าพนักงานอัยการ
  เจ้าพนักงานฝ่ายสอบสวน
  เจ้าหน้าที่ตำรวจ
10. โทษสูงสุดในทางอาญาคือข้อใด
  จำคุก
  ปรับ
  ประหารชีวิต
  จองจำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile