แปลคำศัพท์ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. spy แปลว่าอะไร
  นักดับเพลิง
  นักสืบ
  ผู้รับเหมา
  ผู้จัดการ
2. climb แปลว่าอะไร
  ปีน
  บิน
  ลอย
  กระโดด
3. hot แปลว่าอะไร
  ร้อน
  หนาว
  อุ่น
  เย็น
4. work แปลว่าอะไร
  พูด
  สอน
  เขียน
  ทำงาน
5. safe แปลว่าอะไร
  อันตราย
  ปลอดภัย
  หายใจ
  ดีใจ
6. seed แปลว่าอะไร
  กิ่งไม้
  ต้นไม้
  เมล็ด
  ใบไม้
7. comb แปลว่าอะไร
  ไม้แขวน
  แปรงสีฟัน
  หวี
  งอบ
8. best แปลว่าอะไร
  น้อยที่สุด
  มากที่สุด
  ต่ำที่สุด
  ดีที่สุด
9. cry แปลว่าอะไร
  น้อยใจ
  เสียใจ
  เศร้า
  ร้องไห้
10. cinema แปลว่าอะไร
  โรงละคร
  โรงเรียน
  โรงหนัง
  โรงแรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile