ยาเสพติด

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารชนิดใดที่มีอยู่ในสุรา
  ทาร์
  นิโคติน
  ไฮโดรคาร์บอน
  เอทิลแอลกอฮอล์
2. สารเสพติดมีลักษณะสำคัญอย่างไร
  เป็นสารที่ใช้ฉีด
  เป็นสารที่ใช้เสพ
  เป็นสารที่เสพบางครั้ง
  เป็นสารที่เสพอย่างต่อเนื่อง
3. ฝิ่นออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาทและกระตุ้น
4. เฮโรอีน จัดเป็นสารเสพติดที่สอดคล้องกับข้อใด
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 1
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 2
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 3
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 4
5. โรคใดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่
  โรคไต
  โรคหัวใจ
  โรคมะเร็งปอด
  โรคถุงลมโป่งพอง
6. ข้อใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมากที่สุด
  ทรัพย์สิน สุขภาพ
  ทรัพย์สิน ชื่อเสียง
  ชื่อเสียง เพื่อน
  เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพใจ
7. สารเสพติดประเภทออกฤทธิ์กดประสาทจะก่อให้เกิดอาการแบบใด
  ริมฝีปากแห้ง
  เกิดภาพหลอน
  ควบคุมตนเองไม่ได้
  สมองมีอาการมึนงง
8. สารเสพติด หมายถึงอะไร
  สารหรือยาที่ต้องการเสพ
  สารหรือยาที่ฉีดมีผลต่อตัวเรา
  สารหรือยาที่เสพและมีความต้องการ
  สารหรือยาที่เสพเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ
9. กระท่อมออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาทและกระตุ้น
10. ข้อใดไม่ใช่สารเสพติดธรรมชาติ
  ฝิ่น
  กระท่อม
  กัญชา
  ทินเนอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile