ยาเสพติด

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารเสพติด หมายถึงอะไร
  สารหรือยาที่ต้องการเสพ
  สารหรือยาที่ฉีดมีผลต่อตัวเรา
  สารหรือยาที่เสพและมีความต้องการ
  สารหรือยาที่เสพเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ
2. ฝิ่นออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาทและกระตุ้น
3. สารชนิดใดที่มีอยู่ในสุรา
  ทาร์
  นิโคติน
  ไฮโดรคาร์บอน
  เอทิลแอลกอฮอล์
4. สารเสพติดมีลักษณะสำคัญอย่างไร
  เป็นสารที่ใช้ฉีด
  เป็นสารที่ใช้เสพ
  เป็นสารที่เสพบางครั้ง
  เป็นสารที่เสพอย่างต่อเนื่อง
5. กระท่อมออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาทและกระตุ้น
6. ข้อใดไม่ใช่สารเสพติดธรรมชาติ
  ฝิ่น
  กระท่อม
  กัญชา
  ทินเนอร์
7. สารเสพติดประเภทออกฤทธิ์กดประสาทจะก่อให้เกิดอาการแบบใด
  ริมฝีปากแห้ง
  เกิดภาพหลอน
  ควบคุมตนเองไม่ได้
  สมองมีอาการมึนงง
8. เฮโรอีน จัดเป็นสารเสพติดที่สอดคล้องกับข้อใด
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 1
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 2
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 3
  เป็นสารเสพติดประเภทที่ 4
9. ข้อใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมากที่สุด
  ทรัพย์สิน สุขภาพ
  ทรัพย์สิน ชื่อเสียง
  ชื่อเสียง เพื่อน
  เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพใจ
10. โรคใดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่
  โรคไต
  โรคหัวใจ
  โรคมะเร็งปอด
  โรคถุงลมโป่งพอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile