แนวสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลังจากทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี ชายหนุ่มก็สามารถซื้อที่ดินและปลูกบ้านหลังใหญ่ได้ พร้อมๆ กับกิจการที่เขาเป็นเจ้าของดูแลอยู่สามารถดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงเป็นหลักเป็น,น คำกล่าวในข้อใดที่ไม่ตรง กับลักษณะความสำเร็จของชายผู้นี้
  เขาเป็นล่ำเป็นสันไปแล้ว
  เขาเป็นกอบเป็นกำไปแล้ว
  เขาเป็นเนื้อเป็นตัวไปแล้ว
  เขาเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้ว
2. ลักษณะของครูในข้อใดจะช่วยพัฒนาประเทศ
  ครูคือแม่พิมพ์
  ครูคือแสงเทียน
  ครูคือผู้ชี้อนาคต
  ครูคือผู้ปลุกวิญญาณอนุชน
3. คำว่า “ร่วมชะตากรรม” ตรงกับเหตุการณ์ข้อใดมากที่สุด
  กลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
  ทหารเขมรแดงถูกทหารฝ่ายรัฐบาลโจมตีบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
  วงศาคณาญาติของทศกรรฐ์ ถูกศรพระรามสังหารคนแล้วคนเล่า
  เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานแห่งนั้น ถูกแจ้งจับในข้อหาเดียวกัน
4. นักเรียนคนหนึ่งมองเห็นเพื่อนที่นั่งสอบติดกันลอกสูตรจากกระดาษที่จดเข้ามาในขณะทำข้อสอบ จึงเดินมาบอกครูคุมสอบ ท่านคิดว่าครูคุมสอบที่ดีควรทำอย่างไร
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และบอกให้นักเรียนกลับไปที่นั่งตั้งใจทำข้อสอบต่อไป
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และขอให้มาบอกอีกถ้าเห็นนักเรียนคนอื่นทำผิดอีก
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูเข้มงวดการคุมสอบให้มากขึ้น
  ขอบคุณนักเรียนคนนั้น แล้วครูขอตรวจค้นนักเรียนทุกคนเพื่อหาว่าใครลอกสูตรเข้ามาบ้าง
5. ครูได้รับมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนรายงานมาส่งโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ต้องส่งงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 16.00 น. จึงจะตรวจให้คะแนน ถ้าส่งหลังเวลาที่กำหนดไว้จะไม่ตรวจให้คะแนน เด็กชายสง่าขี่จักรยานนำรายงานมาส่งครูที่บ้านในวันที่ 10 มีนาคม 2539 เวลา 18.00 น. และบอกครูว่ารถจักรยานที่ขี่มายางแตกจึงมาไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ ท่านคิดว่าครูท่านนี้จะตรวจรายงานของเด็กชายสง่าหรือไม่ เพราอะไร
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้เกินเวลาไปเล็กน้อยเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  ตรวจให้คะแนนเพราะส่งในวันที่กำหนดไว้และยังไม่ได้ตรวจรายงานของคนอื่น
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะมีข้อตกลงที่กำหนดไว้
  ไม่ตรวจให้คะแนนเพราะเหตุผลที่นำมาอ้างเชื่อถือไม่ได้
6. การปรับแก้พฤติกรรมของนักเรียนโดยการลงโทษนั้นท่านคิดว่ามีเหตุผลอย่างไร
  เพื่อให้เด็กหลาบจำ
  เพื่อให้เด็กรู้สึกถูกรู้ผิด
  เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง
  เพื่อให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องการ
7. ถ้าท่านเป็นครูคิดว่านักเรียนคนใดควรให้ความช่วยเหลืออันดับแรก
  นักเรียนที่พ่อแม่เพิ่งจะแยกทางกัน
  นักเรียนที่เคยเรียนดีแล้วสอบตก
  นักเรียนที่มักจะถูกเพื่อนรังแกเพราะตัวเล็ก
  นักเรียนที่ย้ายโรงเรียนกลางปีทำให้ไม่มีเพื่อน
8. ครูสมศรีพบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่ส่งการบ้านเป็นประจำ จึงเรียก ด.ญ. ปิยะพร มาถามถึงสาเหตุ ได้รับคำตอบว่า ด.ญ.ปิยะพร ไม่มีเวลาทำการบ้าน เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองค้าขายทุกคืน ท่านคิดว่า ครูสมศรีควรจะทำอย่างไร
  ให้ ด.ญ. ปิยะพรทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่โรงเรียน
  ไปพบผู้ปกครอง ด.ญ. ปิยะพร เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
  เชิญผู้ปกครอง ด.ญ.ปิยะพร มาพบเพื่อให้ช่วยตักเตือน
  สอนพิเศษเพิ่มเติมให้ ด.ญ.ปิยะพร
9. เด็กชายมานพเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เพื่อนๆ และครูรักมาก เนื่องจากเป็นคนมีนิสัยชอบช่วยเหลืองานของส่วนรวมได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูสมใจ ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเมื่อครูสมใจประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ตัดสินสอบผ่านสอบไม่ผ่านไว้ล่วงหน้าปรากฏว่า คะแนนของเด็กชายมานพต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 1 คะแนน จึงตกอยู่ในกลุ่มคนสอบไม่ผ่าน ครูสมใจจึงเพิ่มคะแนนให้ 1 คะแนน เด็กชายมานพจึงสอบผ่าน ถ้าท่านเป็นครูสมใจท่านจะทำอย่างไร
  ตัดสินผลการสอบไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  เพิ่มคะแนนให้นักเรียนทุกคนเท่าๆ กัน
  เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม
  มอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
10. เด็กหญิงมาลีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความกตัญญู โดยทุกๆ เช้าจะต้องดูแลแม่ซึ่งป่วยเดินไม่ได้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นรถประจำทางมาโรงเรียน เด็กหญิงมาลีจึงมาโรงเรียนสายเป็นประจำทุกวัน ครูฝ่ายปกครองจึงเชิญครูประจำชั้นเด็กหญิงมาลีมาพบและขอให้ครูประจำชั้นดูแลให้เด็กหญิงมาลีมาให้ทันโรงเรียน ถ้าท่านเป็นครูประจำชั้น ท่านจะช่วยเหลือเด็กหญิงมาลีวิธีใดจึงจะเหมาะสม
  ขับรถไปรับมาลีที่บ้าน เพื่อให้มาลีมาโรงเรียนกับครูจะได้เร็วขึ้น
  ขอร้องให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบ้านอยู่ใกล้บ้านของมาลีรับมาลีมาโรงเรียนด้วย
  พาแม่และมาลีมาพักด้วยที่บ้าน เพื่อให้มาลีมาโรงเรียนพร้อมครู
  พาพยาบาลไปดูแลแม่ของมาลี เพื่อให้มาลีทำงานน้อยลงจะได้มาโรงเรียนเร็วขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile