แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการเลือกซื้อแป้นพิมพ์เพื่อการใช้งาน ควรพิจารณาจากสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ราคาถูก
  มีความสวยงาม
  มีขนาดเล็กกะทัดรัด
  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ตัวอักษรในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในระบบปฏิบัติการที่มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบบรรทัดคำสั่ง
  C:dir
  Desktop
  New Folder
  New Folder
3. ข้อใดต่อไปนี้คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  Scanner
  Monitor
  Adobe InDesign
  Plasma
4. ระบบปฏิบัติการ Unix สามารถใช้งานไฟล์ ร่วมกับระบบปฏิบัติการใดได้
  ระบบปฏิบัติการ Mac OS
  ระบบปฏิบัติการ System V
  ระบบปฏิบัติการ Palm OS
  ระบบปฏิบัติการ Pocket Pc OS
5. ในการพิจารณาเลือกอาชีพ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  เลือกอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง
  เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
  เลือกอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
  เลือกอาชีพที่มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดี
6. หลักการในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ควรยึดหลักการใด
  การทำความดี
  ยอมรับสภาพ
  แก้ไขข้อบกพร่อง
  ยึดหลักการและเหตุผล
7. เพราะเหตุใดการเลือกประกอบอาชีพอิสระจะต้องรู้ตลาดสินค้าและกลุ่มลูกค้า
  จะได้ทราบทำเลที่ตั้งของสินค้า
  จะได้รู้ถึงสภาพชุมชนและความต้องการของชุมชน
  จะได้ทราบถึงความสนใจและความชอบของแต่ละบุคคล
  จะได้ทราบแนวโน้มความต้องการและบริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
8. ข้อใดเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งกิจการได้เหมาะสมในการประกอบอาชีพสุจริต
  เลือกเช่าตึกแถวที่มีราคาถูก
  อยู่ในซอยลึกเพื่อความปลอดภัย
  อยู่ใกล้ชุมชน มีคนจำนวนมาก
  ห่างจากย่านธุรกิจ เพื่อสะดวกในการเดินทาง
9. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
  กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
  สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
  น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่นดีวีดี - อาร์
10. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์, ซีพียู
  แผ่นซีดี, จอภาพ
  สแกนเนอร์, ไมโครโฟน
  เมาส์, แฟลชไดรฟ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile