แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
  เครื่องคิดเลข
  นาฬิการะบบดิจิทัล
  เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
  เครื่องคำนวณในร้านสะดวกซื้อ
2. ระบบปฏิบัติการ Unix สามารถใช้งานไฟล์ ร่วมกับระบบปฏิบัติการใดได้
  ระบบปฏิบัติการ Mac OS
  ระบบปฏิบัติการ System V
  ระบบปฏิบัติการ Palm OS
  ระบบปฏิบัติการ Pocket Pc OS
3. ในการเลือกซื้อแป้นพิมพ์เพื่อการใช้งาน ควรพิจารณาจากสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ราคาถูก
  มีความสวยงาม
  มีขนาดเล็กกะทัดรัด
  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
4. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์, ซีพียู
  แผ่นซีดี, จอภาพ
  สแกนเนอร์, ไมโครโฟน
  เมาส์, แฟลชไดรฟ์
5. ในการพิจารณาเลือกอาชีพข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
  สำรวจความถนัด ความสนใจของตนเอง
  เลือกทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชนและมีคนจำนวนมาก
  หาความรู้และทักษะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติในการทำงาน
6. ผู้ที่มีความถนัดทางด้านภาษา บุคลิกดี มีอัธยาศัยดี ชอบงานบริการ ควรเลือกประกอบอาชีพใดมากที่สุด
  แพทย์ -พยาบาล
  วิศวกร –สถาปนิก
  นักการสื่อสารมวลชน-นักแสดง
  นักประชาสัมพันธ์ -พนักงานต้อนรับ
7. หลักการในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ควรยึดหลักการใด
  การทำความดี
  ยอมรับสภาพ
  แก้ไขข้อบกพร่อง
  ยึดหลักการและเหตุผล
8. ข้อใดต่อไปนี้คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  Scanner
  Monitor
  Adobe InDesign
  Plasma
9. ถ้าภูผาต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมได้สะดวกกว่าเมาส์ นักเรียนจะแนะนำให้ภูผาซื้ออุปกรณ์ใดแทนเมาส์ เพราะเหตุใด
  จอยสติ๊ก
  แท่งชี้ควบคุม
  ลูกกลมควบคุม
  ไจโรสโคปิก เมาส์
10. ในการพิจารณาเลือกอาชีพ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  เลือกอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง
  เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
  เลือกอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
  เลือกอาชีพที่มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile