แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตัวอักษรในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในระบบปฏิบัติการที่มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบบรรทัดคำสั่ง
  C:dir
  Desktop
  New Folder
  New Folder
2. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์, ซีพียู
  แผ่นซีดี, จอภาพ
  สแกนเนอร์, ไมโครโฟน
  เมาส์, แฟลชไดรฟ์
3. หลักการในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ควรยึดหลักการใด
  การทำความดี
  ยอมรับสภาพ
  แก้ไขข้อบกพร่อง
  ยึดหลักการและเหตุผล
4. ข้อใดเป็นการใช้แป้นพิมพ์ที่ ไม่ ถูกต้อง
  วางแป้นพิมพ์ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  ระมัดระวังไม่ให้แป้นพิมพ์ได้รับการกระแทก
  ใช้แปรงขนอ่อนนุ่มปัดฝุ่นทำความสะอาดเสมอ
  เมื่อเกิดคราบบนแป้นพิมพ์ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกทันที
5. ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด
  การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  ความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน
  การเสียสละต่อเพื่อนร่วมงาน
  การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
6. ระบบปฏิบัติการ Unix สามารถใช้งานไฟล์ ร่วมกับระบบปฏิบัติการใดได้
  ระบบปฏิบัติการ Mac OS
  ระบบปฏิบัติการ System V
  ระบบปฏิบัติการ Palm OS
  ระบบปฏิบัติการ Pocket Pc OS
7. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
  เครื่องคิดเลข
  นาฬิการะบบดิจิทัล
  เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
  เครื่องคำนวณในร้านสะดวกซื้อ
8. ค่านิยมในการประกอบอาชีพใดที่บุคคลให้ความสำคัญมากที่สุด
  ความมั่นคง
  ตำแหน่งของงาน
  เงินเดือนหรือค่าจ้าง
  โอกาสในการศึกษาต่อ
9. ผู้ที่มีความถนัดทางด้านภาษา บุคลิกดี มีอัธยาศัยดี ชอบงานบริการ ควรเลือกประกอบอาชีพใดมากที่สุด
  แพทย์ -พยาบาล
  วิศวกร –สถาปนิก
  นักการสื่อสารมวลชน-นักแสดง
  นักประชาสัมพันธ์ -พนักงานต้อนรับ
10. ในการพิจารณาเลือกอาชีพ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  เลือกอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง
  เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
  เลือกอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
  เลือกอาชีพที่มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile