คำที่มีความหมายเหมือนกัน ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
  มัจฉา มีนา ปลา
  บุรี อาชา พาชี
  เทพ เทวัญ นที
  นที นคร คงคา
2. ข้อใดไม่ได้มีความหมายว่า “เมือง”
  กรุง
  ราชธานี
  พารา
  ไม่มีคำตอบ
3. ข้อใด มีความหมายต่างจากพวก
  ราชสีห์
  สิงโต
  ราชา
  ไกรสร
4. ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
  บุตรี
  ธิดา
  เด็กผู้หญิง
  พระโอรส
5. ข้อใดคือลักษณะของสัตว์ที่เรียกว่า กุญชร
  เป็นสัตว์ที่รูปร่างใหญ่โต
  มีจมูกยาวมาก เรียกว่า งวง
  มีปีกบินได้
  ถูกทั้ง 1. และ 2.
6. ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
  พนา ไพร
  ปักษี ยักษ์
  วิหค วิหาร
  นคร วัง
7. ข้อใดต่อไปนี้ มีความหมายเดียวกับคำว่า “ปักษี”
  ปักษา
  สกุณ
  นก
  ถูกทุกข้อ
8. คำในข้อใดมีความหมายว่า “สัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำ”
  วิหก
  งู
  มัจฉา
  พาชี
9. ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
  พนา
  พง
  พารา
  วนา
10. ที่เมืองกาญจน์ มีร้านขายทองจำนวนไม่น้อยจากประโยค มีคำชนิดใด
  คำพ้องรูป
  คำพ้องเสียง
  คำพ้องความหมาย
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile