วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในข้อใดที่ควรปรึกษาแพทย์มากที่สุด
  ประจำเดือนมา ๗ วัน
  ประจำเดือนมามากเกินไป
  อายุ ๑๕ ปีแล้วยังไม่มีประจำเดือน
  ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรงจนเป็นลมหมดสติ
2. สัญญาณเด่นชัดที่สุดที่แสดงว่าผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้คืออะไร
  มีหน้าอก
  สนใจเพศตรงข้าม
  สะโพกเริ่มผายออก
  มีประจำเดือนหรือระดู
3. สิ่งใดที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางเพศของเพศชาย
  มีการฝันเปียก
  องคชาตโตขี้น
  มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ
  เริ่มที่จะมีอารมณ์ทางเพศ
4. อนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มใด
  ผู้หญิงสาว
  ผู้หญิงวัยสูงอายุ
  ผู้หญิงและผู้ชาย
  ผู้หญิงสาวและผู้ชายหนุ่ม
5. การที่คนเราเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศและสถานเริงรมย์ต่างๆ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศและแรงผลักดันจากฮอร์โมนเพศ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศและโอกาสที่อยู่ใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม
6. เรื่องใดที่วัยรุ่นมักเกิดความวิตกกังวลมากที่สุด
  ฝันเปียก
  การมีประจำเดือน
  สิวและกลิ่นตัว
  การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
7. ข้อใดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของวัยรุ่นที่ชัดเจนที่สุด
  รักอิสระและสันโดษ
  มีอารมณ์อ่อนไหวและเพ้อฝัน
  มีโลกส่วนตัวและจินตนาการสูง
  มักสนิทกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน
8. วงจรของการมีประจำเดือนข้อใดที่เกิดก่อนข้ออื่น
  รังไข่ปล่อยไข่สุกออกมา
  เยื่อบุมดลูกเริ่มหนาขึ้น
  เยื่อบุมดลูกมีการลอกตัวพร้อมมีเลือดออกมา
  ไข่ที่ไม่ได้ผสมจะเคลื่อนเข้าไปในโพรงมดลูก
9. เมื่อเกิดสิวควรปฏิบัติตนอย่างไร
  ทาครีมรักษาสิว
  บีบสิวด้วยมือที่สะอาด
  เปลี่ยนเครื่องสำอางบ่อยๆ
  ล้างหน้าด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
10. ในช่วง ๓ ปีแรกของเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองมาก พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไร
  ดูแลอย่าให้ศีรษะกระทบกระเทือน
  รีบส่งเข้าโรงเรียนเมื่ออายุ ๒ - ๓ ขวบ
  ให้รับประทานอาหารที่บำรุงสมองมากๆ
  ควรให้ดื่มนมมารดาไปจนอายุครบ ๓ ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile