แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

,1. คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  อุปราช อ่านว่า อุ-ปะ-หราด
  อุปสมบท อ่านว่า อุบ-ปะ-สม-บท
  เอกบุรุษ อ่านว่า เอก-กะ-บุ-รุด
  เอกภาคี อ่านว่า เอก-พา-คี
2. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ป่านนี้หลานคงคอยอย่างกระวนกระวาย
2. ไปยังโรงเรียนที่หลานอยู่
3. คุณยายวัยห้าสิบเศษรีบสาวเท้า
4.แกเดินอย่างรีบร้อนเพราะมารับช้ากว่าปกติ
  2 3 4 1
  4 3 2 1
  3 4 2 1
  3 4 1 2
3. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  กุมภีร
  สังวาล
  โลกนิติ
  เนตร
4. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  สตรี อ่านว่า สะ-ตรี
  สมมาตร อ่านว่า สม-มาด
  สมรรถนะ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  สรรพวิชา อ่านว่า สัน-พะ-วิ-ชา
5. 12 17 16 23 20 30 24 ........
  26
  29
  34
  38
6. ศิลปาชีพมาจากคำสนธิว่าอะไร
  ศิละ+ปาชีพ
  ศิลปา+ อาชีพ
  ศิลปะ+อาชีพ
  ศิลา+อาชีพ
7. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ธุรกิจ
  นาคราช
  วีระชน
  ภารกิจ
8. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
9. สละที่มีเสียงสั้นคือข้อใด
  อำ
  ฤา
  ใอ
  เอา
10. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a×1
  a+1
  a ÷1
  a-1
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile