แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/4

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วงจรของการมีประจำเดือนข้อใดที่เกิดก่อนข้ออื่น
  รังไข่ปล่อยไข่สุกออกมา
  เยื่อบุมดลูกเริ่มหนาขึ้น
  เยื่อบุมดลูกมีการลอกตัวพร้อมมีเลือดออกมา
  ไข่ที่ไม่ได้ผสมจะเคลื่อนเข้าไปในโพรงมดลูก
2. เรื่องใดที่วัยรุ่นมักเกิดความวิตกกังวลมากที่สุด
  ฝันเปียก
  การมีประจำเดือน
  สิวและกลิ่นตัว
  การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
3. เมื่อเกิดสิวควรปฏิบัติตนอย่างไร
  ทาครีมรักษาสิว
  บีบสิวด้วยมือที่สะอาด
  เปลี่ยนเครื่องสำอางบ่อยๆ
  ล้างหน้าด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
4. การมีเพศสัมพันธ์ในข้อใดมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด
  มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊กโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
  มีเพศสัมพันธ์กับกระเทยโดยใช้ถุงยางอนามัย
  มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่เพิ่งรู้จักกันโดยใช้ถุงยางอนามัย
  มีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศโดยใช้ถุงยางอนามัย
5. ปัญหาข้อใดถือว่ามีความรุนแรงที่สุด
  การมีคู่รักของวัยรุ่น
  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
  การหาซื้อถุงยางอนามัยได้ง่ายเกินไป
6. กัลยาณมิตรคือมิตรประเภทใด
  มิตรต่างเพศ
  มิตรที่ดีต่อกัน
  มิตรที่กลายเป็นแฟน
  มิตรที่สนใจในการปฏิบัติธรรม
7. การปฏิบัติตนเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายกับเพื่อน ตรงกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ในข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  อัตถจริยา
  สมานัตตตา
8. ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในข้อใดที่ควรปรึกษาแพทย์มากที่สุด
  ประจำเดือนมา ๗ วัน
  ประจำเดือนมามากเกินไป
  อายุ ๑๕ ปีแล้วยังไม่มีประจำเดือน
  ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรงจนเป็นลมหมดสติ
9. การที่คนเราเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศและสถานเริงรมย์ต่างๆ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศและแรงผลักดันจากฮอร์โมนเพศ
  สิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศและโอกาสที่อยู่ใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม
10. อนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มใด
  ผู้หญิงสาว
  ผู้หญิงวัยสูงอายุ
  ผู้หญิงและผู้ชาย
  ผู้หญิงสาวและผู้ชายหนุ่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile