แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ
  วิเคราะห์ตนเอง
  ศึกษาทัศนคติของประชาชน
  หาข้อมูลงานที่สนใจตามแหล่งต่างๆ
  ศึกษาทักษะที่จะเป็นในอาชีพนั้นๆ
2. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ
  ความต้องการของตลาด
  ทัศนคติของผู้ซื้อ
  ต้นทุนการผลิต
  ความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ
3. การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนานๆ ย่อมเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียหาย ที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ขาด การดูแลเอาใจใส่ แม้กระทั่งเกิดขึ้นเองตามสภาพการใช้งาน และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย และเป็น อันตรายต่อตังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือต่อทรัพย์สิน ดังนั้น การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้าที่ถูกต้องที่สุดคือ
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องมีผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยอย่างน้อย 1 คน
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆต้องไม่ยืนบนพื้นที่แฉะหรือพิงวัตถุที่เป็นโลหะ
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆสามารถทำในขณะที่ต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่หรือไม่ก็ได้
4. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อหนุงหนิง มีรูปร่างท้วม ผิวสีขาว ต้องเลือกสีผ้า ลวดลาย และแบบอย่างไร ให้ถูกตามหลักการออกแบบเสื้อผ้า
  ผ้าสีอ่อน ลายดอกไม้ดอกใหญ่ๆตัดเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางขวาง ตัดเสื้อ ผ้าสีอ่อน ลายเส้นทางขวาง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีอ่อน ลายไทยตัดเสื้อ ผ้าสีเข้ม ลายตาราง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางตั้งตัดเสื้อและกระโปรง
5. การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนานๆ ย่อมเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียหาย ที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ขาด การดูแลเอาใจใส่ แม้กระทั่งเกิดขึ้นเองตามสภาพการใช้งาน และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย และเป็น อันตรายต่อตังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือต่อทรัพย์สิน ดังนั้น การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้าที่ถูกต้องที่สุดคือ
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องมีผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยอย่างน้อย 1 คน
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆต้องไม่ยืนบนพื้นที่แฉะหรือพิงวัตถุที่เป็นโลหะ
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆสามารถทำในขณะที่ต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่หรือไม่ก็ได้
6. กรรไกรตัดกิ่งมียางมะม่วงติดที่คมกรรไกร หนูแหวนจะต้องบำรุงรักษากรรไกรตัดกิ่งนั้น อย่างไรเพื่อให้ใช้ได้นานๆโดยสภาพยังดีเหมือนเดิม
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดยางออก ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ==> ชโลมส่วนที่เป็นเหล็กด้วยน้ำมันหล่อลื่น
  ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทุกส่วน ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ด ==> วางกรรไกรตัดกิ่งเพื่อผึ่งลมให้แห้ง
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันพืชเช็ดยางออก ==> ชโลมน้ำมันพืชทุกซอกทุกมุมของกรรไกรตัดกิ่ง
  ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ ==> เช็ดด้วยผ้าแห้ง ==> ทาน้ำมันบริเวณที่มีนอต
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของอาร์เอฟไอดี (RFID )
  ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
  ลอกเลียนข้อมูลได้ง่าย
  สามารถอ่านทรานสปอนเดอร์พร้อมกันได้หลายชิ้นและใช้เวลารวดเร็ว
  สามารถใช้ร่วมกันกับบาร์โค้ดได
8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน
  วัยวุฒิ
  คุณวุฒิ
  ภูมิลำเนา
  ประสบการณ์
9. ต้นมะม่วงมีขนาดสูงใหญ่มาก แตกกิ่งก้านสาขามากมาย บนลำต้นมีกิ่งที่ยาวระเกะระกะและ เป็นโรค และอยู่สูงมาก เด็กชายบุญมาต้องใช้เครื่องมือประเภทใดตัดกิ่งที่เป็นโรคนั้นทิ้งไป
  มีดตอนกิ่ง
  กรรไกรตัดกิ่ง
  ขวาน
  เลื่อยตัดกิ่ง
10. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ข้อใดผิด
  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ
  สิทธิที่จะได้รับ ความปลอดภัยจากการใช้สินค้า หรือบริการ
  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ใช้สินค้า และบริการฟรีจากเจ้าของกิจการ
  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile