แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงเรื่องอุปสงค์อุปทานได้อย่างถูกต้อง
  ราคาสินค้าจะสูงขึ้น เมื่อ Supply สูงกว่า Demand
  ราคาสินค้าจะต่ำลง เมื่อ Supply สูงกว่า Demand
  ราคาสินค้าจะต่ำลง เมื่อ Demand สูงกว่า Supply
  ราคาสินค้าจะต่ำหรือสูงขึ้น อยู่กับต้นทุนการผลิต
2. ข้อใดกล่าวถึงเรื่องอุปสงค์อุปทานได้อย่างถูกต้อง
  ราคาสินค้าจะสูงขึ้น เมื่อ Supply สูงกว่า Demand
  ราคาสินค้าจะต่ำลง เมื่อ Supply สูงกว่า Demand
  ราคาสินค้าจะต่ำลง เมื่อ Demand สูงกว่า Supply
  ราคาสินค้าจะต่ำหรือสูงขึ้น อยู่กับต้นทุนการผลิต
3. การซ่อมแซมก๊อกน้ำที่มีน้ำรั่วซึมมีวิธีการขั้นตอนอย่างไร

  "A,B,C,D,E,F,H"
  "A,B,D,E,F,C,H"
  "A,B,C,F,D,G,H"
  "A,C,E,F,D,G,H"
4. ภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กำหนดให้คือข้อใด

5. มีแคคตัส กุหลาบ ควรเลือกประเภทการจัดสวนแบบใด
  สวนบก
  สวนไม้น้ำ
  สวนกึ่งบกกึ่งน้ำ
  สวนแก้วแบบแห้ง
6. ภาชนะบรรจุอาหารข้อใดมีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
  ถุงพลาสติกใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำที่กำลังเดือด
  ถ้วยกระเบื้องสำหรับทำไข่ตุ๋น
  จานโฟมใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
  ชามเมลามีนใส่ข้าวต้มเครื่อง
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ ( Image Processing )
  ระบบอ่านบาร์โค้ด
  ระบบอ่านค่าจาก RFID
  ระบบตรวจจับใบหน้าในกล้องดิจิตอล
  ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความปลอดภัย
8. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ
  วิเคราะห์ตนเอง
  ศึกษาทัศนคติของประชาชน
  หาข้อมูลงานที่สนใจตามแหล่งต่างๆ
  ศึกษาทักษะที่จะเป็นในอาชีพนั้นๆ
9. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการประเมินการเลือกอาชีพที่ถูกต้อง
  ความรู้ ความสามารถ ความถนัด
  ความชอบ และความสนใจ
  ค่านิยมในสังคม และสถานที่ตั้งที่ทำงาน
  วิสัยทัศน์ และศักยภาพของตน
10. งานประดิษฐ์จากวัสดุที่เป็นภูมิปัญญาไทย ข้อใดมีกระบวนการที่ทำให้เกิดมลภาวะ น้อยที่สุด
  ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ ตัดเย็บเป็นกล่องใส่กระดาษชำระ
  ม่านที่ร้อยจากลูกตะกร้อสานด้วยใบลาน
  ตะกร้าสานจากกระดาษใช้แล้วนำมาม้วนเป็นเส้น
  ตุ๊กตาดินเผาเคลือบรูปเด็กผมจุก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile