แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปีงบประมาณแผ่นดิน 2556 เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
  1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
  1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
2. ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพที่มีศีลธรรม
  คุณเก๋งตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศโดยใช้ตราสัญญาลักษณ์ของบริษัทอิน
  คุณเก๋ซื้อกระเป๋าผ้ามาจากต่างประเทศตัดตราสัญลักษณ์ทิ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ
  คุณกู้ออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กอ่อน หลากหลายรูปแบบขายราคายุติธรรม
  คุณกุ๊กรับตัดเย็บชุดนักเรียนในหมู่บ้านใช้ด้ายคุณภาพต่ำ ราคาถูกฝีจักรห่าง แต่ ตั้งราคาสูงกว่าคุณภาพ
3. ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ชุมชนมั่งคงและประชาชนมีความสุข

  ก – ง – ฉ
  ก – ข – จ
  ก – ช – ซ
  ข – ง – ช
4. งานประดิษฐ์จากวัสดุที่เป็นภูมิปัญญาไทย ข้อใดมีกระบวนการที่ทำให้เกิดมลภาวะ น้อยที่สุด
  ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ ตัดเย็บเป็นกล่องใส่กระดาษชำระ
  ม่านที่ร้อยจากลูกตะกร้อสานด้วยใบลาน
  ตะกร้าสานจากกระดาษใช้แล้วนำมาม้วนเป็นเส้น
  ตุ๊กตาดินเผาเคลือบรูปเด็กผมจุก
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน
  วัยวุฒิ
  คุณวุฒิ
  ภูมิลำเนา
  ประสบการณ์
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นการนำ GPS ไปใช้งานที่ถูกต้อง
  นำ GPS ไปใช้ในรถยนต์เพื่อเป็นระบบติดตาม
  นำ GPS ไปใช้กับสมาร์ทโฟนเพื่อบอกตำแหน่งของผู้ใช
  นำ GPS ไปใช้ติดตั้งที่เขื่อนเพื่อบอกระดับน้ำในเขื่อน
  นำ GPS ไปใช้กับระบบแผนที่เพื่อนำทาง
7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงภาพสามมิติ
  ใช้ภาพเวกเตอร์ในการฉายภาพ
  ใช้การฉายภาพสำหรับตาซ้ายและตาขาวที่มีโทนสีแตกต่างกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  ใช้การวางตัวช่องมองภาพแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  เป็นเทคนิคในการทำให้ตาซ้ายและตาขาวมองภาพเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกัน
8. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อหนุงหนิง มีรูปร่างท้วม ผิวสีขาว ต้องเลือกสีผ้า ลวดลาย และแบบอย่างไร ให้ถูกตามหลักการออกแบบเสื้อผ้า
  ผ้าสีอ่อน ลายดอกไม้ดอกใหญ่ๆตัดเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางขวาง ตัดเสื้อ ผ้าสีอ่อน ลายเส้นทางขวาง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีอ่อน ลายไทยตัดเสื้อ ผ้าสีเข้ม ลายตาราง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางตั้งตัดเสื้อและกระโปรง
9. ในอ่างล้างหน้ามีเศษผมและกระดาษห่อลูกอม จะเกิดเหตุการณ์ใดและต้องทำอย่างไร

  ก – ข – B
  ค – ข – C
  ง – ก – A
  ง – ค - D
10. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ
  ความต้องการของตลาด
  ทัศนคติของผู้ซื้อ
  ต้นทุนการผลิต
  ความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile