แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ปฏิบัติงานบัดกรี ต้องทำความสะอาดชิ้นงานเพราะสาเหตุใด
  เพื่อให้การบัดกรีได้ง่ายขึ้น
  เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย
  เพื่อความคงทน แข็งแรงของชิ้นงาน
2. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ
  ความต้องการของตลาด
  ทัศนคติของผู้ซื้อ
  ต้นทุนการผลิต
  ความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สาย
  General Packet Radio Service (GPRS)
  Bluetooth
  Enhanced Data Rates Global Evolution (EDGE)
  3G Technology
4. การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนานๆ ย่อมเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียหาย ที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ขาด การดูแลเอาใจใส่ แม้กระทั่งเกิดขึ้นเองตามสภาพการใช้งาน และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย และเป็น อันตรายต่อตังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือต่อทรัพย์สิน ดังนั้น การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้าที่ถูกต้องที่สุดคือ
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องมีผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยอย่างน้อย 1 คน
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆต้องไม่ยืนบนพื้นที่แฉะหรือพิงวัตถุที่เป็นโลหะ
  การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆสามารถทำในขณะที่ต่อแหล่งจ่ายไฟอยู่หรือไม่ก็ได้
5. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อหนุงหนิง มีรูปร่างท้วม ผิวสีขาว ต้องเลือกสีผ้า ลวดลาย และแบบอย่างไร ให้ถูกตามหลักการออกแบบเสื้อผ้า
  ผ้าสีอ่อน ลายดอกไม้ดอกใหญ่ๆตัดเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางขวาง ตัดเสื้อ ผ้าสีอ่อน ลายเส้นทางขวาง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีอ่อน ลายไทยตัดเสื้อ ผ้าสีเข้ม ลายตาราง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางตั้งตัดเสื้อและกระโปรง
6. กิจกรรมใดทำให้ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน
  พ่อ – แม่ ลูก ปลูกต้นไม้ร่วมกัน
  พ่อ – แม่ ลูกทำงาน รักษาศีล นั่งสมาชิกร่วมกันทุกวัน
  ลูกเรียนพิเศษทุกวัน เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ให้พ่อ – แม่ ภูมิใจ
  พ่อ – แม่ ทำงานหนักเพื่อรวบรวมเงินพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ
7. ข้อใดสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวมากที่สุด
  พ่อตัดหญ้า แม่ทำกับข้าว ลูกล้างห้องน้ำ
  พ่อ – แม่ ทำกับข้าว ลูกทำการบ้าน
  พ่อ – แม่ ลูกช่วยกันทำกับข้าว
  พ่อทำกับข้าว แม่กวาดบ้าน ลูกล้างจาน
8. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ
  วิเคราะห์ตนเอง
  ศึกษาทัศนคติของประชาชน
  หาข้อมูลงานที่สนใจตามแหล่งต่างๆ
  ศึกษาทักษะที่จะเป็นในอาชีพนั้นๆ
9. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญ ของการสร้างอาชีพ
  วิเคราะห์ตนเอง
  ศึกษาทัศนคติของประชาชน
  หาข้อมูลงานที่สนใจตามแหล่งต่างๆ
  ศึกษาทักษะที่จะเป็นในอาชีพนั้นๆ
10. ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพที่มีศีลธรรม
  คุณเก๋งตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศโดยใช้ตราสัญญาลักษณ์ของบริษัทอิน
  คุณเก๋ซื้อกระเป๋าผ้ามาจากต่างประเทศตัดตราสัญลักษณ์ทิ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ
  คุณกู้ออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กอ่อน หลากหลายรูปแบบขายราคายุติธรรม
  คุณกุ๊กรับตัดเย็บชุดนักเรียนในหมู่บ้านใช้ด้ายคุณภาพต่ำ ราคาถูกฝีจักรห่าง แต่ ตั้งราคาสูงกว่าคุณภาพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile